Nieuws

Autoloze Zondag – Dorp in de stad op Bockstaelplein
Persbericht Els Ampe (Open Vld)
19 september 2013

Ook de Stad Brussel draagt haar steentje bij tot de vele activiteiten tijdens de Autoloze Zondag op 22 september, dat laat Brussels schepen voor Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) weten.  “Voor deze gelegenheid wordt het Emile Bockstaelplein in Laken omgetoverd tot een heuse groene dorpskern met animatie voor jong en oud”, aldus Ampe.

Het plein wordt ingericht met een gazon en een gezellig terras om rustig te kunnen genieten van de verschillende optredens en spektakels die gedurende de hele dag zullen plaatsvinden.
Zij die het iets actiever willen aanpakken, kunnen deelnemen aan begeleide fietstochten, een gocartritje, enz.  De kleinsten kunnen zich onder meer uitleven op het springkasteel of het skatepark.

“Laken Dorp, het project van de Stad Brussel, wil een weerspiegeling zijn van de wijk. Daarom werd er intens samengewerkt met de verenigingen actief binnen de Bockstaelwijk en hebben we getracht hier een écht familie-evenement van te maken.”, aldus Els Ampe.

Zowel het Nederlandstalig (Nekkersdal) als het Franstalig gemeenschapscentrum (PICOL) en de verenigingen die zij dagelijks omkaderen (zoals “La Maison de la Création”) en de beide bibliotheken organiseren tal van activiteiten op het plein.
Daarenboven zullen ook verschillende diensten van de Stad Brussel aanwezig zijn met een stand, waar de wijkbewoners verder zullen geïnformeerd worden omtrent projecten binnen hun Bockstaelwijk.

Meer informatie over de activiteiten en het verloop van de dag vindt u in het programma in bijlage of via de website van de Stad Brussel: agenda.brussel.be/3983


http://openvldbrussel.be/pdf/867_nl.pdf