Nieuws

Voetgangerszone Vijfhoek verdubbelt dankzij circulatieplan
Persbericht Els Ampe (Open Vld), Yvan Mayeur (PS), Pascal Smet (sp.a) en Brieuc de Meeûs (MIVB)

24 november 2014

Vandaag hebben Brussels schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Els Ampe (Open Vld), burgemeester van de Stad Brussel Yvan Mayeur (PS), Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB het circulatieplan voor de Vijfhoek voorgesteld.

Het meerderheidsakkoord 2012-2018 van de Stad Brussel voorziet in een heropwaardering van de Vijfhoek en een circulatieplan. Het historische hart van Brussel moet aantrekkelijk en bereikbaarder worden voor iedereen. “Brussel moet weer haar plaats als centrum van België claimen, door het op een ambitieuze manier op de kaart te zetten”, zegt schepen Els Ampe. Burgemeester Yvan Mayeur en minister Pascal Smet sluiten zich daarbij aan. “De Stad en het Gewest hebben heel goed samengewerkt”, luidt het. “Dit is een positief project voor iedereen.”

Met het circulatieplan wordt geïnvesteerd in een aangename Vijfhoek voor alle weggebruikers in het stadscentrum. De voetgangerszone wordt bijna verdubbeld en binnen het stadsfietsnetwerk worden de bestaande gewestelijke fietsroutes in de Vijfhoek aangevuld met lokale fietsroutes. De Stad en de MIVB hebben samengewerkt en kwamen tot een gemeenschappelijk voorstel voor een busplan wat betreft de Vijfhoek. “Het grote succes van dit magnifieke mobiliteitsplan is ook gelinkt aan het openbaar vervoer”, zegt CEO Brieuc de Meeûs. “Door het busplan te herbekijken, blijven we de reizigers goed bedienen.” Een efficiënt openbaar vervoer is essentieel binnen het circulatieplan. “Ik ben heel blij dat de Vijfhoekbus er eindelijk komt”, aldus Els Ampe.“

Een bestemmingslus in één rijrichting rondom de comfortzone zorgt ervoor dat het transitverkeer geweerd wordt en dat het bestemmingsverkeer sneller naar parkings wordt geleid. Zo krijgt de stad meer ademruimte.

Raadpleeg hier de verschillende plannen van het circulatieplan.


http://openvldbrussel.be/pdf/815_nl.pdf