Nieuws

Bewonersvergadering Noordoostwijk - 8 februari 2016
De stad Brussel investeert in haar wijken.  Voor de Noordoostwijk staan er aantal projecten klaar, zowel qua mobiliteit als openbare werken.

Er zijn werken gepland in onder meer de Clovislaan, op de Maria-Louizasquare, de Karel de Grotelaan & de Kardinaalstraat. 

Bewoners zijn bevoorrechte ervaringsdeskundigen. Daarom wisselen wij graag met hen van gedachtenover deze projecten.

Op woensdag 8 februari organiseerden wij een bewonersvergadering  in het Seniorenpaviljoen ‘Omer Van Audenhove’. 


http://openvldbrussel.be/pdf/774_nl.pdf