Nieuws

Studie verkeerscirculatieplan Brussel-centrum van start
  Persbericht Els Ampe (Open Vld)
  17 september 2013

  Eerste concrete stap in heraanleg centrale lanen

  Het Brussels college van burgemeester en schepenen stelde de studiebureaus Technum en FLOW aan die de studie zullen uitvoeren om tot een nieuw verkeerscirculatieplan in de Vijfhoek te komen. “Daarmee zit meteen ook de heraanleg van de centrale lanen op schema”, aldus Brussels schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken, Els Ampe (Open Vld).

  Technum kan reeds een mooi palmares voorleggen. Ze zijn onder meer de architecten van het verkeersplan in Mechelen en hebben een deel van de mobiliteitsplannen van Antwerpen op zich genomen.
  FLOW heeft dan weer een bijzondere expertise in het meten van verkeersstromen.

  De studie gaat volgende maand van start met tellingen. “Meten is weten”, stelt Ampe.“ Hiermee kunnen we de verkeerslussen installeren die het doorgaand autoverkeer uit het centrum moeten weren en die ook een vlotte parkeergeleidingsroute invoeren”. Ook de impact op het verkeer op de kleine ring wordt onderzocht.

  De tellingen zullen nog dit jaar voltooid zijn, zodat in de lente van 2014 het voorstel tot circulatieplan op tafel ligt.

  “Dit is de eerste concrete stap in het opstellen van het circulatieplan, wat een absolute voorwaarde is voor de heraanleg van de centrale lanen. Ik ben dan ook verheugd dat we op schema zitten.”, besluit Els Ampe.

  Zoals overeengekomen in het meerderheidsakkoord van de Stad Brussel, zal het circulatieplan inhouden dat een deel van de centrale lanen afgesloten wordt voor het doorgaand autoverkeer.

  Dit circulatieplan wil het verkeer in de Vijfhoek reorganiseren, om de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid ervan te behouden of zelfs te verbeteren, de doorgang van het openbaar vervoer en het voetgangers-, fiets- en autoverkeer vlotter te laten verlopen en op die manier nieuwe bezoekers naar het historische, commerciële en toeristische hart van de Stad te lokken. We maken de stad hiermee dus ook aantrekkelijker voor de bewoners.