Nieuws

Els Ampe over de begroting 2016
  Tussenkomst Els Ampe - Begroting Plenaire Vergadering Brussels Hoofdstedelijk Parlement 17/12 & 18/12

  Geachte voorzitter,
  Beste collega’s,

  Vandaag is een grote dag voor Brussel. Een jaar hard labeur wijst een nieuwe fiscale weg. Deze begroting is een sleutelelement voor de financiering van Brussel.

  Een begroting vertelt immers in cijfers welke verhalen het Brussels Gewest morgen zal schrijven. Verhalen waarin de Brusselaar eindelijk de hoofdrol speelt en dit dankzij de fiscale hervorming. Collega Cornelis komt daar straks nog op terug.

  Geachte voorzitter,
  Beste collega’s,

  Brussel beleeft geen wittebroodsweken. Het terreuralarm, de armoede, de werkloosheid en de stadsvlucht blijven als donkere wolken boven ons hoofd hangen. De uitdagingen zijn ongekend. Open Vld werpt daarom bloemen naar de minister van Begroting die er in deze omstandigheden in slaagde om 2 doelstellingen te halen:

  • een begroting in evenwicht
  • een toekomstvisie inzake fiscaliteit

  De inkomsten uit de personenbelasting dalen al jaren. Er zijn uiteraard meerdere oorzaken.

  Ten eerste: de stadsvlucht van tweeverdieners naar Vlaams- en Waals-Brabant houdt aan. Een teken aan de wand om de koers van de huisvestingspolitiek en de stedenbouwkundige visie drastisch te wijzigen. Deze mensen gaan echt niet naar de rand om er in een groot collectief appartementsgebouw zonder tuin en zonder auto te leven, als u begrijpt wat ik bedoel.

  2e oorzaak: De nieuwkomers worden niet of niet snel genoeg bemiddeld of rijk. Op vlak van jobaanbod en aanwezigheid van grote bedrijven en organisaties doet Brussel het nog steeds goed. Maar als de armoede nog verder toeneemt, dan komt hier ooit een einde aan. Geen enkel groot bedrijf wil een sociaal kerkhof als achtertuin. Geen enkele huiseigenaar - en dus betaler van onroerende voorheffing - wil verhuren aan mensen die hun huur niet kunnen betalen. Meer vertrouwen in de nieuwe Brusselaars en een betere opleiding en integratie zijn meer dan ooit nodig.

  Beste collega’s,

  Ook de communicatie van minister Vanhengel was voorbeeldig. De Brusselaars krijgen eindelijk het gevoel dat ze aan de winnende kant zijn bij een belastinghervorming. En het is meer dan ooit belangrijk dat de Brusselaars zich goed voelen, dat ze vertrouwen hebben en consumeren. Hebben jullie gezien hoe triest onze hoofdstad was toen mensen niet langer het vertrouwen hadden om op restaurant te gaan, te winkelen of een museum te bezoeken? De week van 21 november is een zwarte week in de Belgische en Brusselse geschiedenis van het consumentenvertrouwen. Zonder vrije markt, handel en consumptie leek de stad een kerkhof van zombies.

  Laat ons hopen dat 2016 meer vertrouwen in petto heeft. Minister Vanhengel heeft alvast veel goede voornemens. Voornemens die 1 januari ‘16 of ten laatste ‘17 realiteit worden:

  • De pest-gewestbelasting verdwijnt
  • De mensen kunnen kiezen tussen woonbonus en lagere registratierechten
  • De agglomeratietaks verdwijnt

  Belastingen afschaffen of keuze laten, wat kan een liberaal meer willen?

  Beste collega’s,

  De fiscaliteit is één ding. Er zijn echter ook andere voornemens die wel eens realiteit mogen worden.

  De metro-uitbreiding bijvoorbeeld.

  Of het vlot trekken van het autoverkeer.

  Of het onderhouden van de bestaande weginfrastructuur. Hoe lang moeten we daarop wachten?

  Het bestaande onderhouden is natuurlijk minder sexy, minder catchy en minder flashy dan alweer een nieuwe verovering.

  Maar wie alleen maar nieuwe huizen koopt en nooit z’n bestaande huizen onderhoudt, is niet erg verantwoordelijk. Moest een huiseigenaar dat doen spreekt men meteen van huisjesmelkerij.

  Mijnheer de Minister-President, wij hopen dat er binnenkort een heus gebudgetteerd onderhoudsplan wordt voorgesteld inzake weginfrastructuur.

  Beste ministers,

  Jullie mogen trots zijn op de manier waarop deze begroting tot stand kwam. De brede consensus. De fiscale hervorming.

  Daarom zal Open Vld deze begroting met enthousiasme stemmen.

  Els Ampe
  17 december 2015