Nieuws

Het goed bestuur is zoals beloofd prioritair bij de Stad Brussel
Het kadaster van de mandaten van de Stad Brussel wordt nog voor de zomervakantie online geplaatst. We leggen er de laatste hand aan. Door de hervorming die de Stad Brussel heeft doorgevoerd met het oog op de vermindering van het aantal mandaten hebben de verschillende structuren hun statuten moeten wijzigen. Deze laatste zijn de jongste maanden goedgekeurd door de verschillende Algemene Vergaderingen. Ter herinnering, sinds juli 2017 heeft de Stad 449 mandaten en 7 vzw’s afgeschaft. Het budget van de mandaten werd dan weer met 700 000 euro verlaagd. In mei 2018 heeft de Stad een kadaster van al haar structuren aan de gemeenteraad overgemaakt en online geplaatst. Dit kadaster moet zorgen voor volledige transparantie rond de samenstelling en het sociale voorwerp van de structuren waarbij de Stad betrokken is met het oog op het welzijn van alle Brusselaars. 

Met het afronden van dit werk, en met het houden van verschillende Algemene Vergaderingen, is de Stad Brussel nu overgegaan tot het verzamelen van alle informatie die ervoor zal zorgen dat elke burger te weten zal komen wie welke functie inkleedt. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen nog voor de zomervakantie de website van de Stad Brussel kan raadplegen en daarop alle mandatarissen kan terugvinden die rechtsreeks verbonden zijn aan de Stad Brussel.

Betreffende de vergoedingen wenst de Stad eraan te herinneren dat deze volledig voldoet aan het decreet Vervoort. Deze voorziet:

  •      Het equivalent van maximaal 120 euro bruto per zitting van de Raad van Bestuur waaraan effectief werd deelgenomen door de leden van de bestuursorganen met een maximum van 20 bezoldigde vergaderingen van de RvB per jaar.
  •      Het equivalent van 300 euro bruto (huidige index) voor de Voorzitter en Vice-voorzitter van de bestuursorganen, per vergadering van de Raad van Bestuur, de Raad van Beheer (Bureau) of per vergadering ter voorbereiding op zittingen met de administratieve diensten. Dit met een maximum van 40 bezoldigde vergaderingen per jaar.
  •     Het equivalent van 120 euro bruto (huidige index) per zitting van de Raad van Beheer (Bureau) aan dewelke effectief werd deelgenomen door de leden van de Raad van Beheer met een maximum van 10 bezoldigde vergaderingen per jaar.

 

Zodra het up-to-date kadaster online is gepost (ten laatste voor de zomervakantie) zal de Stad in dit verband ruim communiceren om ervoor te zorgen dat alle burgers de mogelijkheid zullen hebben het kadaster te controleren.

Transparantie eisen is een positief instrument voor participatieve democratie!