Nieuws

Wat met het openbaar onderzoek over het Neo-project?
Interpellatie aan het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel met betrekking tot het openbaar onderzoek in het kader van het Neo-project.
Niettegenstaande burgemeester Freddy Thielemans op 20 juni reeds de eerste symbolische stoel gezet heeft in paleis 12, en zo het openbaar onderzoek niet heeft afgewacht, loop ik persoonlijk hoger op met de inspraak van de burger. Het openbaar onderzoek liep namelijk van 15 mei tot 13 juli. 

We weten inmiddels allemaal dat de beslissing die het stadsbestuur zal nemen in dit dossier verstrekkende gevolgen zal hebben. Het gaat hier immers over de toekomst van Brussel, de Brusselaars én de vele toeristen die onze stad aandoen. Het lijkt me onontbeerlijk dat we naar de stem van de burger luisteren in dit dossier.

Daarom zou ik u het volgende willen vragen:

• Wat zijn de resultaten van het openbaar onderzoek?
• Wat wordt er nu concreet met deze resultaten gedaan?

Els Ampe
Gemeenteraadslid