Nieuws

De akoestiek van de Brusselse pleinen
Interpellatie van mevrouw Els Ampe aan het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel met betrekking tot de akoestiek bij de inrichting van pleinen.

Steeds meer Brusselaars klagen over geluidsoverlast. Het toenemend aantal evenementen, in combinatie met een groeiende bevolking hebben immers tot gevolg dat heel wat Brusselaars slapeloze nachten moeten ondergaan. Zo zijn er de gekende problemen in onder andere de Sint-Gorikswijk en de wijk rond de Vismarkt, maar ook omwonenden van het Walenplein kampen met geluidsoverlast.

Het Walenplein fungeert momenteel als geluidstrechter, die het geluid versterkt en richting de omwonenden stuurt.  Het plein is enkele jaren geleden volledig heraangelegd met een verhard wegdek. Nu blijkt dat dit wegdek het geluid weerkaatst en versterkt. 

Het is logisch dat mensen graag vertoeven op een plein, en al even evident dat mensen niet geruisloos door het leven gaan. Het is alleen jammer dat pleinen schijnbaar worden aangelegd zonder enige geluidsabsorptie. Het is echter noodzakelijk dat bij het aanleggen of heraanleggen van een plein of straat, de akoestische gevolgen onder de loep genomen worden.

Daarom zou ik u het volgende willen vragen:

• Wat betreft het Walenplein: is het mogelijk hier een oplossing te voorzien? Dit kan mogelijk zelf zonder hoge kost. Ik denk daarbij aan een eventuele inplanting van bomen of grote bloemperken, die het geluid kunnen breken.
• Op welke manier wordt vandaag rekening gehouden met de akoestiek bij de aanleg van pleinen? Welke normen word hierbij gehanteerd?

Els Ampe
Gemeenteraadslid