Nieuws

Sterk gestegen criminaliteit politiezone Brussel-Elsene vooral gevolg van mismanagement
La Dernière Heure stelt op basis van de cijfers uit een voorbereidend document voor het jaarverslag 2011 van de politiezone Brussel-Elsene dat de criminaliteit in het Brusselse aanzienlijk toeneemt. Het aantal inbreuken in 2011 in de Brusselse Vijfhoek, de Europese wijk en de Louizawijk is met maar liefst 14,33 procent gestegen in vergelijking met 2010, klinkt het.

“Dat is vooral het gevolg van een opeenstapeling van verkeerde beleidskeuzes. Zeg maar mismanagement”, aldus politieraadslid en gemeenteraadslid Els Ampe (Open Vld). Burgemeester Thielemans vraagt keer op keer meer politieagenten, terwijl hij ze zelf verkeerd inzet. Neem bijvoorbeeld de 6 (!!) politieagenten die de parkeerplaatsen voor burgemeester en schepenen achter het stadhuis moeten vrijhouden. Ook eigent Thielemans zich een politie-inspecteur toe als privéchauffeur. Dan kun je toch moeilijk zeggen dat je agenten te weinig hebt.

Ook de middelen voor de politie-zone Brussel-Elsene worden niet verstandig ingezet. Er is bijvoorbeeld maar 1 vingerafdruktoestel voor de ganse politiezone. Daarenboven worden veel te weinig vingerafdrukken genomen bij bijvoorbeeld auto-inbraken of vandalisme. Een bruikbare database is er dus niet. Het is dus onmogelijk om de dader te vatten via een digitale databank van vingerafdrukken.

Van alle veiligheidscamera’s in de politiezone werkt bovendien de helft niet, zo bevestigen politiebronnen ons. Dat komt omdat ze defect zijn, de resolutie te laag is of er domweg takken van bomen voor de camera’s hangen.

“Kortom: dat de criminaliteit in de politiezone Brussel-Elsene stijgt, terwijl die in andere Brusselse gemeenten daalt, kan niet zomaar worden afgewenteld op een andere overheid. Het is vooral te wijten aan het mismanagement door burgemeester Thielemans die keer op keer de verkeerde beleidskeuzes maakt”, besluit Ampe.