Nieuws

Opvolging van "De bodemsanering van door mazouttanks historisch vervuilde gronden"
Mondelinge vraag van Mevrouw Els Ampe aan Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister van de Brusselse hoofdstedelijke regering, belast met Leefmilieu betreffende "de bodemsanering van door mazouttanks historisch vervuilde gronden". 
 
Verontreinigde bodems saneren, is een kostelijke maar belangrijke onderneming om ons leefmilieu in stand te houden. Daarom was ik ook verheugd toen ik u tijdens de commissie van 17 juli hoorde zeggen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstander en vragende partij is voor de invoering van een financieringsmechanisme voor de sanering van bodems die verontreinigd zijn door stookolietanks. 
Het fonds waarover u het had, zou particulieren steunen bij saneringswerken, maar zou hen ook helpen om bodemverontreiniging door stookolietanks te voorkomen. In juli kondigde u vanwege het uitblijven van een akkoord aan dat er verder overleg zou gepleegd worden met de federale overheid en met het 
Vlaams en het Waals Gewest. Tot op heden hebben we daar echter nog geen verslag van ontvangen. Ook het rapport van de studie bent u ons nog verschuldigd.
 
Daarom zou ik u het volgende willen vragen:
  • Wat zijn de resultaten van de bestelde studie?
  • Wat is de uitkomst van het overleg tussen de gewesten en de federale overheid?