Nieuws

De luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in de Scailquinstraat ten gevolge van het project Walking Madou
Mondelinge vraag aan Mevrouw Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting betreffende de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in de Scailquinstraat ten gevolge van het project Walking Madou.

In 2011 begonnen de werken voor de vernieuwing van het rioleringssysteem aan de Leuvensesteenweg, tussen het Madouplein en het Sint-Joostplein. Sindsdien worden de inwoners van een andere straat gepest door het zeer drukke verkeer. Een nieuw autovrij project werd in de lente van 2012 opgestart: Walking Madou. De bedoeling was zeker goed: de Leuvensesteenweg aantrekkelijker maken. De handelaars en de buurtbewoners waren eveneens enthousiast. Toch is het voorlopige resultaat wel anders: druk en stilstaand verkeer in de Scailquinstraat, slechte luchtkwaliteit, hogere geluidsoverlast, enz. De handelaars zagen hun omzet dalen.

Vroeger werd het verkeer in de wijk in twee verdeeld: de helft in de Leuvensesteenweg, in twee richtingen, en de andere helft in de Scailquinstraat, enkel naar het centrum. Nu de Leuvensesteenweg enkel toegankelijk is voor de voetgangers, rijden de bussen van De Lijn en de MIVB, de vrachtwagens en de auto’s in de twee richtingen enkel in de Scailquinstraat. Tijdens de spits duurt het soms tot twintig minuten om een afstand van 300 meter af te leggen!

Ik heb reeds een vraag aan uw collega bevoegd voor Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel gesteld, betreffende de socio-economische impact voor de handelaars. De impact van de beslissing van de Regering tot het autovrij maken van een gedeelte van de Leuvensesteenweg op de gezondheid van de buurtbewoners is één van mijn andere zorgen omtrent dit project. De ongeduldige, gefrustreerde automobilisten – en ik kan ze begrijpen – beginnen te toeteren, dit met grote gevolgen voor de geluidspollutie. Uitlaatgassen, die gegenereerd worden door het stilstaand verkeer, blijven in de lucht hangen. De Scailquinstraat, die vroeger aangenaam was om te wonen, krijgt nu het doorgaand verkeer door zijn strot gewurgd dat vroeger via het Madouplein en het Sint-Joostplein de Leuvensesteenweg gebruikte. Hier wonen en werken er ook burgers die van ons verwachten dat we geen beslissing nemen tegen hun levenskwaliteit in. De wijk is fors veranderd: spijtig genoeg in de slechte zin.

Daarom zou ik u het volgende willen vragen:

  • Zijn er metingen geweest van de luchtvervuiling in de straten rond de Leuvensesteenweg en in het bijzonder in de Scailquinstraat voor, tijdens en na de werken? Zo ja, door welke dienst? Hoe openbaar waren ze? Hoe werden ze aan de buurtbewoners gecommuniceerd?
  • Welke initiatieven had u voorzien om de buurtbewoners in de omgeving van de Scailquinstraat te beschermen van zware luchtvervuiling tijdens de werken en na het autovrij maken van de Leuvensesteenweg?
  • Welke actie heeft u ondernomen om de geluidsoverlast te beperken in de Scailquinstraat, na de verschuiving van het transitverkeer van de Leuvensesteenweg?