Nieuws

4G in Brussel: “Voorstel minister Huytebroeck is nog ruim onvoldoende”
  Els Ampe, Fractieleider voor Open Vld in het Brussels Parlement, heeft minister Evelyne Huytebroeck bedankt in het Brussels parlement. “Na maanden, zelfs jaren van stilzwijgen, heeft ze eindelijk erkend dat er een probleem is met de Brusselse stralingsnormen voor GSM-antennes.”, aldus Els Ampe.

  Minister Huytebroeck komt dit eindelijk openlijk erkennen in het parlement en in de media. Open Vld is blij dat er een nieuw voorstel is van de minister en dat ze daarmee het taboe doorbreekt. Maar haar voorstel is duidelijk nog ruim onvoldoende. Het biedt een tijdelijke oplossing voor de 4G, maar geen oplossing voor de bestaande en komende problemen met 2G en 3G.
  Ter herinnering: Op Open Vld na, stemde het Brussels parlement in 2007 unaniem de nieuwe maximum stralingsnormen voor GSM-antennes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Open Vld was toen, en is vandaag nog steeds, tegen deze veel te strenge normen. We zijn uiteraard niet tegen normen als dusdanig, maar de Brusselse normen, de strengste ter wereld, zijn onredelijk en onwerkbaar. Ze zijn 200 maal strenger dan de internationale aanbevelingen. Ze staan los van de realiteit en van de zeer veilige normen in Vlaanderen, Wallonië en zelfs de rest van de wereld.
  Het feit dat het 2G- en 3G-netwerk vandaag al veel hinder ondervindt in Brussel, en dat die hinder vanaf september nog aanzienlijk zal toenemen, is een bewijs van de onwerkbaarheid van de Brusselse normen.
  Het feit dat de uitbouw van een 4G netwerk in Brussel onmogelijk is binnen die normen, wat Open Vld al jaren aankaart en wat de minister steeds ontkend heeft, maar nu eindelijk toegeeft, is een bijkomend bewijs. Brussel slaat internationaal een mal figuur.
  Voor Els Ampe moet de minister snel met een voorstel naar het parlement komen dat een duurzame oplossing biedt. “Geen pleisters op een houten been, maar een operatie van het been.”, aldus Els Ampe. Ze verwacht een voorstel dat overlegd is binnen de regering én overlegd met de operatoren op de haalbaarheid. 
  “We onthouden ons voorlopig van concrete technische voorstellen in de media, al kent de minister die, om haar alle ruimte te geven om tot een echt en werkbaar compromis te komen” aldus Els Ampe.