Nieuws

Interpellatie over de promotie van Brussel als winkelstad
Interpellatie van Mevrouw Els Ampe tot Mevrouw Céline Frémault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende de promotie van Brussel als winkelstad.

In het verleden heb ik uw voorganger, minister Cerexhe, meermaals geïnterpelleerd over de promotie van Brussel als winkelstad. Toen antwoordde hij dat het gewest in samenwerking met Visitbrussels, Atrium en Brussels Louise, promotie voerde bij de deelnemers van internationale congressen. Minister Cerexhe vond het belangrijk dat de omgeving van de Guldenvlieslaan opnieuw een aantrekkelijke winkelbuurt zou worden. Hij richtte zich vooral tot de Brusselse hotelsector en de buitenlandse bezoekers.

Niettemin is er een publiek dat we niet mogen vergeten, namelijk de eendagstoeristen. Het gaat om mensen die in Vlaanderen of Wallonië wonen en die in Brussel komen -of beter gezegd kwamen- winkelen. Het zijn er helaas steeds minder. Het wordt tijd om daar iets aan te doen.


Winkels staan voor jobs. Een groot aantal laag- en middengeschoolde mensen vindt daar werk. De handelaars moeten dus gesteund worden. Ik bedoel daarmee niet dat ze financiële steun nodig hebben, maar wel dat er een kader moet worden gecreëerd om hun werk goed te kunnen doen, namelijk klanten aantrekken en handel drijven.


In 2006 en 2007 voerde Atrium een onderzoek naar het profiel en de consumptiegewoonten van de klanten van de Brusselse handel. De resultaten zijn zeer interessant maar niet zo bruikbaar voor de verdere ontwikkeling van de handelskernen. De handelaars kennen hun klanten al. Wat we graag willen weten, is hoe Brussel als winkelstad interessant kan worden voor mensen die hier nog niet (of niet meer) komen winkelen. Waarom gaan inwoners van de Rand naar Leuven, Waterloo, Louvain-la-Neuve, Waver, Aalst, Mechelen en zelfs Antwerpen om te winkelen, in plaats van naar Brussel? Eigenlijk moeten we aan die mensen vragen onder welke omstandigheden ze wel in Brussel zouden winkelen.
Verschillende initiatieven kunnen het winkelen in het Brussels Gewest aangenamer maken, bijvoorbeeld een stadsplan met informatie over de attracties en de winkels, het structureren van de handelskernen, een mobiele en interactieve toepassing om shoppers en uitbaters dichter bij elkaar te brengen, het verbinden van grote evenementen aan het uitgebreide Brusselse winkelaanbod enzovoort.


Wat hebben de handelaars vandaag echt nodig? Absolute voorwaarden voor handelaars om goed te kunnen ondernemen en zo de klanten terug naar de stad te halen, zijn een nette straat, een veilige omgeving en een bereikbare stad.
Bent u van plan om samen te werken met de minister van Mobiliteit, zodat klanten uit het hele land gemakkelijker naar Brussel zullen komen om te winkelen?


Hoe ver staat het promotiebeleid voor de handelskernen? Wat heeft uw voorganger gedaan om Brussel als winkelstad te promoten?
Welke initiatieven hebt u genomen om Brussel aantrekkelijk te maken voor eendagstoeristen of -shoppers?
Hebt u de mogelijkheid van een geïntegreerde mobiele toepassing laten bestuderen in het kader van be.brussels? Wat zijn de resultaten daarvan?
Heeft Atrium ooit bestudeerd hoe groot de aantrekkingskracht van Brussel als winkelstad is, in vergelijking met andere winkelsteden in België?


Heeft Atrium al onderzocht waarom mensen uit de Rand al dan niet naar Brussel komen winkelen? Wat zijn de conclusies?
Welke afspraken zijn er gemaakt met de gemeenten inzake de veiligheid en de netheid van de handelskernen?