Nieuws

Geluidsnormen en Brusselse context. De Minister antwoordt op een mondelinge vraag van Els Ampe

Mondelinge vraag van Mevrouw Els Ampe aan Mevrouw Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, brandbestrijding en dringende medische hulp en huisvesting, betreffende "de stand van zaken inzake de gewestelijke wetgeving omtrent geluidsnormen".

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord.
Mevrouw Els Ampe.- Uit goede bron vernam ik dat er een wetgeving over geluidsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de maak is. De parlementsleden ontvingen daarover nochtans geen ontwerp van ordonnantie. Volgens het gerucht zouden "geluidsarme ruimtes van minstens een derde van de oppervlakte" worden verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zorgt voor heel wat ongerustheid bij de uitbaters van dancings en danscafés. De uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt en het rookverbod leidde reeds tot de creatie van aparte rokersruimtes. Het aantal vrije ruimtes is dan ook beperkt. Isolatie lijkt een andere oplossing te zijn, maar is duurder dan de oordoppen die soms ter beschikking worden gesteld.
Het is een goed teken dat u zelf ter plaatse zal peilen naar de concrete situatie. Ik hoop dat u oor zal hebben voor de verzuchtingen van zowel de bezoekers die last kunnen hebben van te veel lawaai als van de uitbaters van dancings en danscafés. Ik begrijp dat het niet altijd gemakkelijk is om een evenwicht te vinden tussen beide.
Hoe hebt u tot nu toe de problematiek over geluidshinder en gehoorschade aangepakt? Is er een wetgeving in de maak? Zo ja, welke denksporen volgt u momenteel? Op welke cijfers baseert u zich? Zijn er metingen geweest? Welke diensten hebben die uitgevoerd? Zijn de resultaten openbaar gemaakt?
Hoe hebt u de sector nog geraadpleegd over de geluidsproblematiek, naast uw bezoek aan een fuif op 28 februari?
 

De antwoord vindt U terug in de bijlage (PDF).


http://openvldbrussel.be/pdf/884_nl.pdf