Nieuws

Els Ampe heeft vragen bij plannen van de kanaalzone
Mondelinge vraag van Mevrouw Els Ampe aan de Heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "het richtplan voor de kanaalzone".Mevrouw Els Ampe.- Op 7 november stelde u het richtplan voor de kanaalzone van landschapsarchitect Alexandre Chemetoff voor. Hij kreeg de opdracht nadat hij de internationale wedstrijd had gewonnen. Amper twee maanden later stelde hij zijn aanpak voor aan het publiek tijdens een lezing die door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) werd georganiseerd. Hij gaf blijk van een interessante aanpak en legde vooral de nadruk op de werkmethode. Die is gericht op zeer snelle, betaalbare en onmiddellijk uitvoerbare ingrepen in de stedelijke omgeving van de kanaalzone, die geleidelijk aan verder worden ontwikkeld.

Bij de voorstelling viel de afwezigheid van twee belangrijke elementen op. Ten eerste is het koninklijk domein van Laken, langs het kanaal, op alle kaarten een blinde vlek, alsof het geen invloed heeft op de kanaalzone. Het is nochtans een zeer interessant domein. Ten tweede stoppen alle plannen aan de gewestgrens. Er wordt op geen enkele manier verwezen naar synergie met de kanaalzones stroomopwaarts en stroomafwaarts, hoewel we weten dat daarvoor ook plannen bestaan.
Moet Alexandre Chemetoff binnen die strikt afgebakende omgeving opereren, of is er in een volgend stadium overleg gepland om het project af te stemmen op de zones die momenteel blinde vlekken zijn in de Brusselse kanaalzone en op de plannen van de gemeenten stroomopwaarts en stroomafwaarts?


http://openvldbrussel.be/pdf/882_nl.pdf