Nieuws

Mogelijke verkeershinder door werken op verkeersassen rond Muntplein
    Door de slechte staat van het wegdek en de voetpaden op de verkeersassen rond het Muntplein, heeft de MIVB in samenwerking met de Stad Brussel besloten over te gaan tot de nodige werken. Dit laat Brussels schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Els Ampe (Open Vld) weten.

    Op de planning staat het herasfalteren, hermarkeren en plaatselijk herstellen van het wegdek en de voetpaden in de Wolvengracht, Warmoesberg, Stormstraat, Bisschopsstraat, Schildknaapsstraat en Arenbergstraat.

    Om de verkeershinder te minimaliseren, is er besloten de werken ‘s nachts uit te voeren. De werken zullen doorgaan vanaf maandag 26/08 tot en met donderdag 29/08 dit telkens van 20u00 tot 06u00.

    Tijdens de asfalteringswerken van de Bisschopsstraat en de Schildknaapsstraat zal de parking “Interparking Schildknaap” bereikbaar zijn via de Leopoldstraat.