Nieuws

Pocket Park: Een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel
Hoek Leopoldstraat en Wolvengracht wordt tijdelijk Pocket Park

In het centrum van de Stad Brussel ligt de hoek van de Leopoldstraat en de Wolvengracht al jaren braak. De Vlaamse ministers Pascal Smet (bevoegd voor Brussel) en Joke Schauvliege (Cultuur) werken volop aan een definitief project. In afwachting maken ze van het terrein een publiek Pocket Park. Dankzij de goede samenwerking met de Stad Brussel wordt in september het “Pocket Park” aangelegd.

Het braakliggend  terrein op de hoek van de Leopoldstraat en de Wolvengracht is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Toen duidelijk werd dat de geplande uitbreiding van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren niet kon doorgaan, beslisten de Vlaamse ministers Pascal Smet en Joke Schauvliege om in afwachting van een nieuwe bestemming de hoek een tijdelijke en publieke functie te geven. Dat moet de heropleving van de buurt rond het vernieuwde Muntplein en pas gerenoveerde Martelaarsplein versterken.

Omdat de hoek privaat terrein is en met het nieuwe Pocket Park een publieke functie krijgt, werd met de Brusselse schepenen Els Ampe (Openbare Werken) en Ahmed El Ktibi (Groene Ruimten) en de diensten van de Stad Brussel de nodige plannen uitgewerkt. Met het Pocket Park wordt een stuk onbenutte ruimte opnieuw toegankelijk gemaakt en omgevormd tot een plek waar je even tot rust kan komen en waar ook kinderen zullen kunnen spelen. Het project is een mooi voorbeeld van stedelijke accupunctuur.

Het Pocket Park wordt vanaf begin september toegankelijk. De Vlaamse Gemeenschap voorziet de nodige financiering en het College van de Stad Brussel zal instaan voor de aanleg en het onderhoud van het Pocket Park.