Nieuws

Brussels schepen Els Ampe rolt fietsrekkenplan uit in de Vijfhoek
Brussels schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Els Ampe (Open Vld) kiest resoluut voor meer fietsrekken in de stad. Ze voelt zich daardoor gesterkt door de bijna 300 Brusselaars die afgelopen zomer deelnamen aan haar fietsrekkenenquête.

Bovenop de twintig voorgestelde locaties voor nieuwe fietsrekken, stelden de Brusselaars nog een honderdtal extra locaties voor.

“Met dit fietsrekkenplan wil ik niet alleen het gebruik van de fiets bevorderen, maar ook de Brusselaars hun fiets veilig laten stallen”, aldus Els Ampe.

Meer dan de helft van de deelnemers koos voor de volgende top 3: de Brouckèreplein, Muntplein en Anspachlaan ter hoogte van het Administratief Centrum. Aangezien de locatie met het minst aantal stemmen toch nog 1/6 wist te verleiden, koos schepen Els Ampe ervoor om op alle 20 voorgestelde locaties nieuwe fietsrekken te plaatsen, waarvan er één geplaatst wordt door het Gewest en één door Beliris. De werken zijn reeds gestart en worden de komende maanden voortgezet.

De hondertal extra suggesties (bovenop de 20 voorgestelde) worden momenteel onderzocht qua haalbaarheid. Daarin spelen onder andere mee: het aantal aanvragen, de technische haalbaarheid en het algemeen belang (bijvoorbeeld de nabijheid van een concertzaal of sportinfrastructuur).

Een aantal suggesties die werden voorgesteld, maar buiten het grondgebied van de Stad Brussel vallen, worden doorgespeeld aan de betrokken gemeenten.

Een plan met de reeds bestaande fietsrekken (lichtblauw), nieuw geplaatste (donkerblauw) en gepland voor installatie (groen) is te vinden via volgende link: http://elsampe.be/nl/fietsrekken

“De komende weken en maanden worden nog extra suggesties toegevoegd indien ze weerhouden worden volgens de bovengenoemde criteria. De kaart zal dus blijven « leven ».”, besluit Ampe.