Nieuws

Verouderde en ongebruikte telefooncellen verdwijnen in Brussel Stad
Persbericht Els Ampe (Open Vld)
20 september 2013

Belgacom is gestart met het verwijderen van een veertigtal verouderde en ongebruikte telefooncellen op het grondgebied van Brussel Stad, zo laat Brussels schepen van Openbare Werken Els Ampe (Open Vld) weten.
“Gezien het gsm-gebruik de laatste jaren explosief is toegenomen, werden de telefooncellen in de stad zelden of nooit meer gebruikt”, aldus Ampe.


De komende twee weken zullen de telefooncellen één voor één worden weggehaald. Enkel de telefooncellen in de stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid blijven staan en dit tot eind 2015. Uit cijfers van Belgacom bleek dat deze publieke telefoons de enige zijn die nog op regelmatige basis gebruikt worden, al is dat gemiddeld slechts één keer per dag. Men zal in deze telefooncellen wel enkel nog kunnen betalen via Proton of een telefoonkaart.

De reden voor het verwijderen van deze telefooncellen is dus hoofdzakelijk omdat deze nog amper worden gebruikt. Daarenboven is de technologie zwaar verouderd, wat het technisch onderhoud zeer moeilijk maakt.

“Tenslotte werden de telefooncellen steeds vaker het slachtoffer van vandalisme en werden ze niet zelden gebruikt als vuilnisbak.”, aldus Els Ampe. De Stad Brussel en Belgacom besloten dan ook over te gaan tot het weghalen van het gros van de ooit zo vertrouwde telefoonhokjes.

Extra info:
De Telecomwet van 10 juli 2012 maakt de wettelijke verplichte dienstverlening om openbare telefooncellen te voorzien overbodig. Tegelijk werd aan de BIPT (Belgische telecomwaakhond) gevraagd te onderzoeken of er alternatieven moesten worden voorzien. Op 24/05/2013 publiceerde de BIPT een rapport met het besluit om de universeledienstverplichtingen met betrekking tot de beschikbaarstelling van openbare betaaltelefoons op te heffen. Uit dit rapport blijkt dat vergelijkbare diensten ruimschoots toegankelijk zijn.