Nieuws

Fietsen binnenkort ook toegelaten in de parken van Brussel Stad
  Persbericht Els Ampe (Open Vld), Ahmed El Ktibi (PS)
  11 oktober 2013

  Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel heeft het principe goedgekeurd dat het voortaan ook is toegestaan om te fietsen in de parken die beheerd worden door de Stad Brussel. Dit laten Brussels schepen van Mobiliteit, Els Ampe (Open Vld) en schepen van Groene Ruimten, Ahmed El Ktibi (PS) weten.

  Tot nu toe moesten de fietsers hun tweewieler aan de hand nemen in een park. Op vraag van inwoners en verschillende fietsverenigingen en het feit dat fietsers ook al mogen fietsen in de parken beheerd door het Gewest, hebben Els Ampe en Ahmed El Ktibi dan ook beslist ook het politiereglement en het parkreglement van de Stad te wijzigen.

  “De Stad zal in de komende maanden routes uitstippelen in de verschillende parken en die aanduiden met pictogrammen. Zo weten de fietsers waar ze precies mogen fietsen”, aldus Els Ampe.

  Kinderen tot 12 jaar mogen voortaan overal in de parken rijden en hoeven zich dus niet aan de uitgestippelde routes te houden. Voorheen lag de leeftijdslimiet hier op 9 jaar.

  Met dit nieuwe fietsreglement komen beide schepenen dus tegemoet aan een herhaalde vraag van hun inwoners en trachten ze de parkreglementen zo veel mogelijk af te stemmen op elkaar.

  “Voortaan is iedereen die op zoek is naar wat rust en ontspanning meer dan welkom in onze parken”, besluit Ahmed El Ktibi.

  Een lijst en kaart van de parken die beheerd worden door de Stad Brussel, vindt u op:
  http://www.brussel.be/5443