Nieuws

Stadspark maakt vrij : de liberale visie op het stadsparkenbeleid
Donderdag 31 oktober lancerden Open Vld Brussels volksvertegenwoordiger Els Ampe en Vlaamse volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri hun publicatie ‘Stadspark maakt vrij’. De toelichting van het werk en de uiteenzetting van de blauwe visie op het stadsparkenbeleid vond plaats in het Schaarbeekse Josaphatpark, een praktijkvoorbeeld.

De opzet van deze publicatie van Open Vld Brussel is tweeledig. Ten eerste willen wij de buurt actief bij hun park betrekken. Zo kunnen de omliggende handelaars een verkooppunt in het park in concessie nemen en de bezoekers voorzien van bijvoorbeeld een hapje, een drankje, enkele comfortabele ligzetels of een interessante krant. Bewoners kunnen dan weer een bank of een boompje adopteren. “De inbreng van omwonenden en private partners kunnen onze stadsparken immers nieuw leven in blazen.”, aldus Els Ampe.

Ten tweede wil Open Vld Brussel de parken en hun investeerders beter beschermen. Dit mede door de functie van parkwachter te herwaarderen.

De publicatie is tevens een gids doorheen veelal onbekende of miskende Brussels parken. Open Vld Brussel legt daarbij steeds de bestaande troeven van het park bloot, alsook de opportuniteiten om het park tot een hoger niveau te tillen. “Het is dus belangrijk dat parken zo worden herdacht dat ze voldoen aan de behoeften van bewoners en bezoekers”, besluit Khadija Zamouri.