Nieuws

Stad Brussel werkt aan filebestrijding
Persbericht Els Ampe (Open Vld)
6 november 2013

Een autorit in het Brussels Gewest duurt 34% langer door de files, dit is een stijging van 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de geactualiseerde traffic index die TomTom vandaag vrijgaf. Dit sterkt Brussels schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Els Ampe (Open Vld) in de noodzaak en de urgentie van haar filebestrijdingsplan.

Eerder al maakte BECI bekend dat het Brussels Gewest meer dan 32 miljoen uren file per jaar heeft te verduren, met een economische schade van maar liefst 375 miljoen euro. “We werken daarom aan een filebestrijdingsplan voor de 1200 straten die de stad beheert.”, aldus de schepen van Mobiliteit.

“Alle verloren uren kunnen immers beter besteed worden: werken, ontspanning, consumeren,... Dit zou kunnen zorgen voor de broodnodige economische groei en jobs.”, aldus Els Ampe.

De Stad Brussel zal daarvoor een reeks maatregelen treffen zoals: de rijrichtingen op haar wegennet aanpassen, het aantal rijstroken aanpassen (verminderen of vermeerderen afhankelijk van de situatie), de kruispunten bestuderen en waar nodig herinrichten, intelligente verkeerslichten introduceren, een parkeergeleidingsroute in werking stellen voor de bestaande en nieuwe publieke parkings en meer ruimte voorzien voor alternatieve vervoerswijzen.

Schepen Ampe wil snel vooruit met haar filebestrijdingsplan. Zo wordt bij de heraanleg van straten de faciliteiten voor alle weggebruikers uitdrukkelijk bestudeerd en uitgebreid, zodat het comfort voor élke weggebruiker wordt gemaximaliseerd.

Enkele maatregelen werden al genomen in de voorbije maanden. De verschillende Brusselse wijken krijgen hun eigen circulatieplan. Enkele testfases lopen al in de buitenwijken.

Op het stuk van de Wetstraat ter hoogte van het federale parlement werd een rijstrook toegevoegd waardoor de ellenlange files gedecimeerd zijn.

Het aantal standplaatsen voor taxi’s werd uitgebreid en de busbanen voor hen opengesteld op het wegennet van de Stad Brussel.

“Een filebestrijdingsplan heeft een dubbel doel: alternatieven aanbieden voor de wagen, maar ook het autoverkeer vlotter laten verlopen. Beiden zijn als yin en yang met elkaar verbonden”, zegt Ampe.

Het nieuwe circulatieplan voor het centrum wordt opgesteld door studiebureau Technum op basis van meetgegevens van Flow. Dat nieuwe plan wordt verwacht in de lente 2014. Ook het Brussels Gewest wordt hierin betrokken.