Nieuws

Mondelinge vraag van Els Ampe over het taalgebruik op de Twitter-account van de GIMB.
Mondelinge vraag van Mevrouw Els Ampe aan Mevrouw Céline Frémault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor tewerkstelling, economie, buitenlandse handel en wetenschappelijk onderzoek, betreffende "het taalgebruik op de Twitter-account van de GIMB".

Mevrouw Els Ampe.- Een bewuste burger heeft me er begin juli op attent gemaakt dat de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) alleen in het Frans twitterde. Het is een goede zaak dat de GIMB Twitter heeft ontdekt. In juli was er alleen een account '@SRIB BXL' en de tweets werden enkel in het Frans verstuurd. Na telefonisch contact werd me beloofd dat het Nederlands zou volgen. Toen ik mijn vraag indiende, was dat nog niet het geval, maar inmiddels wel. De tweets zouden echter het best worden nagelezen door een Nederlandstalige want er staan nogal wat taalfouten in. Dat is misschien ook het geval in het Frans, maar dat kan ik minder goed nagaan. Het is belangrijk dat de GIMB zowel in het Frans als in het Nederlands zonder fouten communiceert en dat men er op voorhand aan denkt om dat tweetalig te doen.

Hoe komt het dat de tweets alleen in het Frans werden verstuurd? Vanwaar komen die fouten in het Nederlands? Zijn die er ook in het Frans? Heeft men er ook al aan gedacht om in het Engels te twitteren? Zeker als men Brussel wil openstellen voor de rest van de wereld, is dat een goede zaak. Niet alleen Frans- en Nederlandstaligen investeren in Brussel, maar ook Engelstaligen.

Wat zijn de algemene regels voor het gebruik van sociale media, zoals Facebook en Twitter voor de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Wie beslist daarover? Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van de tweets?

Mevrouw Céline Fremault, minister.- Het probleem dat u aankaart betreffende het taalgebruik in tweets bij de GIMB lijkt nu te zijn opgelost. Ik nodig u uit de berichten van de GIMB van de maand september te bekijken. Dan zult u zien dat ze in twee talen zijn opgesteld. Zoals alle publieke communicatie van een gewestelijke instelling horen tweets in de officiële talen van het gewest te worden geformuleerd.

Wat de stimulering van het gebruik van het Nederlands of het Engels betreft, is het aan de directie van de GIMB om alle noodzakelijke maatregelen te treffen zodat de medewerkers over het vereiste taalniveau beschikken.

Aangezien er geen wetgeving over het gebruik van sociale media bestaat, is er nood aan een duidelijke gedragsregel teneinde iedereen binnen de organisatie te stimuleren om op de werkvloer op een verantwoorde manier om te springen met sociale media, zeker als men zich uitdrukt in naam van de instelling of over de instelling. Het Forem wordt vaak als Belgisch voorbeeld inzake de aanbevelingen omtrent sociale media vermeld.

In ons gewest heeft het Centrum voor informatica van het Brussels Gewest de weg naar sociale netwerken zowel voor eigen gebruik als voor het portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrijgemaakt. Het CIBG heeft reeds een charter inzake het gebruik van sociale media opgesteld, onder de titel Social networking doen we samen. Het somt een aantal eenvoudig toe te passen tips op waarbij het degelijke links legt naar de verschillende profielen van de ondernemingen op Facebook, Twitter en zo meer.

De invoering van zo'n charter binnen de verschillende Brusselse overheidsinstellingen is wenselijk. Ik zal deze kwestie samen met minister Grouwels behandelen zodat de regering hiervan op de hoogte is en een uniforme en duidelijke instructie geeft aan alle gewestelijke entiteiten.

Mevrouw Els Ampe.- Ik ben tevreden met uw antwoord. In september is inderdaad al in het Nederlands getweet. Misschien toch even aan de twitteraar vermelden dat namiddag met één M wordt geschreven, niet met twee, dat men geen twee keer hetzelfde werkwoord in eenzelfde zin gebruikt, dat "proficiaat" niet maar "proficiat" wel bestaat, dat het niet "gefinancieerd" maar "gefinancierd" is enzovoort. We hebben het al rechtstreeks meegedeeld aan de betrokkene, maar ik wilde u hiervan op de hoogte brengen. Het is in ieder geval een verbetering, maar het kan nog beter.