Nieuws

Els Ampe: “Geen afbreuk aan Woonbonus”
  Persbericht Els Ampe (Open Vld)
  13 december 2013

  Tijdens het debat over de Begroting 2014 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement benadrukte Open Vld Brussel het belang van het behoud van het huidig fiscaal woonbeleid in Brussel. Dus ook na de overheveling ervan naar het Brussels Gewest. “We moeten de inwoners van Brussel zo snel mogelijk geruststellen dat er geen afbreuk kan zijn van de Woonbonus”, aldus Brussels fractievoorzitter voor Open Vld Els Ampe.

  Het woonbeleid in België is immers veel beter dan dat in de ons omringende landen. En dat moeten we ook in stand houden. Nergens anders zijn zoveel inwoners eigenaar van één of meerdere woningen en zijn er zoveel kleine verhuurders op de woningmarkt.

  Mensen blijven stimuleren om eigen woning te verwerven

  Het is dan ook vitaal om de fiscale voordelen bij de aankoop van een eigen woning minstens te behouden. Het Vlinderakkoord regelt de overheveling van deze bevoegdheid van het federale niveau naar de gewesten vanaf 1juli 2014. In de praktijk komt dit erop neer dat de gewesten wijzigingen kunnen aanbrengen vanaf het inkomstenjaar 2015. “Het is belangrijk dat we ook in de toekomst de mensen blijven stimuleren om hun eigen woning te verwerven, ja zelfs meerdere woningen. Het is een belangrijk appeltje voor de dorst en zowat de meest efficiënte manier om een pensioen op te bouwen.”

  Begroting in evenwicht, met surplus en zonder bijkomende lasten

  Els Ampe had ook nog een bloemetje mee voor Brussels begrotingsminister Guy Vanhengel: “Onze fractie is oprecht onder de indruk van het gevolgde traject voor de afbouw van het begrotingstekort van 2009 tot een surplus van 6 miljoen euro vandaag. Het is traditioneel geen sexy onderwerp, maar wel degelijk het belangrijkste resultaat van deze legislatuur.” Het begrotingsevenwicht kwam er door te saneren, te optimaliseren en door samen een correcte herfinanciering af te dwingen. En dit alles zonder de lasten op de inwoners of bedrijven te verhogen. “Hiermee hebben we ook de toekomst van ons Gewest veilig gesteld”, aldus Ampe.