Nieuws

Wat met het Justitiepaleis? Tussenkomst van Els tijdens de plenaire vergadering van het Brussels parlement
Het Justitiepaleis is niet zomaar een gebouw. Het is een heel bijzonder en eclectisch gebouw, ontworpen door een architect die onder de schuilnaam Paul Dubois furore heeft gemaakt.


De economische kant van de zaak is een belangrijk punt. Sommige mensen zijn er blind voor, maar het kost wel wat om zo'n gebouw te onderhouden, door de omvang ervan en ook de manier waarop het is geconstrueerd. Dit moet aangepakt worden op een manier die economisch verantwoord is.
De toekomst van het Justitiepaleis kan verschillende kanten uit. Sommigen zullen stellen dat er enkel justitiegebonden activiteiten mogen plaatsvinden en sluiten de ogen voor andere noden. Een andere optie is om er diverse activiteiten te huisvesten. Zo wordt er gesproken van een shopping center, maar er zijn al heel wat projecten voor shopping centers.


Er is volgens mij nog een derde optie. We kunnen de justitiële activiteiten ook combineren met bijvoorbeeld een museum over Brussel. Iedereen is het erover eens dat het Broodhuis op dat vlak tekort schiet. Er wordt veel te weinig gedaan rond de geschiedenis van Brussel. Ook de moderne kunstcollecties in deze stad blijven schromelijk onderbelicht. We zouden een waardig alternatief kunnen bieden voor het MAS of het SMAK, in één van de grootste gebouwen van Europa.

Overweegt u een dergelijke optie? Met justitiële activiteiten alleen zal het niet lukken. Op dit moment is dat gewoon niet meer haalbaar. Er zijn heel veel ruimtes en gangen die niet gebruikt worden, zoals ik zelf heb kunnen vaststellen toen ik een keer verdwaald was in het Justitiepaleis. Het zou jammer zijn om op die manier verder te werken.


Desnoods is er naast zo'n museum ook wel plaats voor een paar kleine winkeltjes en een restaurant of een café, maar ik denk niet dat een groot shopping center de oplossing is voor het Justitiepaleis.


Werd er een stedenbouwkundige studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van dit gebouw? Is er een bestemmingswijziging aangevraagd? Heeft de directie Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening al initiatieven genomen in die zin?


Hoe verlopen de contacten met de federale overheid? Wie houdt zich bezig met het dossier: de Regie der Gebouwen of Justitie? Met welke ministeries werd er al contact opgenomen?