Nieuws

Vrijstelling taks voor parkeerplaatsen voor bedrijven ter stimulering van elektrisch rijden
Persbericht Els Ampe (Open Vld) en Philippe Close (PS)
31 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 geeft de Stad Brussel een vrijstelling op de taks op parkeerplaatsen bij bedrijven en vrije beroepen, op voorwaarde dat deze de parkeerplaatsen uitrusten met een laadpunt voor elektrische voertuigen. Dit geeft hen een mogelijke jaarlijkse besparing van maar liefst 2 miljoen euro. Dit laten Brussels schepen van Mobiliteit, Els Ampe (Open Vld) en Brussels schepen voor Financiën, Philippe Close (PS) weten.

“Het debat omtrent elektrisch rijden wordt vandaag nog al te vaak geleid vanuit een ’kip of het ei’-perspectief. Zijnde: rijden er vandaag weinig elektrische wagens rond omdat er te weinig oplaadpunten zijn of zijn er te weinig oplaadpunten omdat er te weinig elektrische voertuigen rondrijden?”, aldus Els Ampe.

Nochtans stoten elektrische voertuigen amper schadelijke stoffen uit. De verhoging van het aantal elektrische voertuigen in Brussel zou de luchtkwaliteit dus enkel ten goede komen. “Studies omtrent elektrisch rijden tonen ons aan dat de vraag naar zulke ’elektrische tankstations’ hoog is vanuit zowel de automobielsector als bij de gebruikers van de elektrische wagens”, voegt Ampe toe.

Tot voor kort werd er een belasting van € 5/m² geheven op elke parkeervoorziening bij bedrijven of vrije beroepen voor bezoekers of personeel. Die belasting wordt nu vrijgesteld, wanneer bedrijven hun parkeervoorzieningen uitrusten met oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

“In de stad Brussel zijn er momenteel 700 belastingplichtigen die onder deze reglementering vallen met een totale belastingopbrengst van ongeveer 2 miljoen euro. Een gemiddelde parkeerplaats bedraagt 15m², dit betekent dus een wezenlijke belastingvermindering voor de bedrijven van €75 euro per parkeerplaats per jaar”, berekent Philippe Close. 

“De aanpassing van dit belastingreglement  past in het duurzame en dynamische beleid dat de Stad Brussel wil voeren, zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van ondernemen”, besluit Els Ampe.