Nieuws

Mondelinge vraag van Els aan Evelyne Huytebroeck betreffende "het inhalen van de gelopen achterstand door Leefmilieu Brussel inzake het verlenen van EPB-certificaten".
Mevrouw Els Ampe.- Tot voor kort kon Leefmilieu Brussel geen EPB-certificaten voor openbare gebouwen meer uitreiken wegens een technisch probleem met de ontwikkeling van de webapplicatie. Nu die operationeel is, kunnen de gegevens automatisch verwerkt worden en ontvangt de indiener binnen de dag een uitgifte. De opvolging van de nieuwe dossiers gebeurt dus feilloos.

Het probleem doet zich echter voor bij de behandeling van de oude dossiers. Die werden ingediend op basis van de spreadsheet-tabel die op dat moment van toepassing was. Hierdoor blijven ze liggen tot Leefmilieu Brussel ze manueel invoert. U hebt die procedure, die van toepassing was van 2011 tot juni 2013, begin 2013 bevestigd. Dossiers die werden ingediend in 2012, waaronder een aanvraag voor een EPB-certificaat voor de gebouwen van de Vrije Universiteit Brussel, kunnen niet opnieuw worden ingevoerd in de nieuwe webapplicatie, omdat ze gebaseerd zijn op het energieverbruik van 2011.

Hoewel het verlenen van EPB-certificaten uitermate prioritair is, heeft de opvolging van die dossiers een grote achterstand opgelopen.

Waarom zijn de dossiers die in 2012 werden ingediend nog steeds niet verwerkt door Leefmilieu Brussel?

Hoe lang zullen de dossiers uit 2012 nog moeten wachten alvorens ze behandeld worden?

Hoe wil Leefmilieu Brussel de achterstand in de behandeling van de oude dossiers inhalen?

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- Sinds de start in juli 2011 had de EPB-certificering van openbare gebouwen moeten gebeuren met een webapplicatie die het EPB-certificaat snel aanmaakt, zoals het geval is met EPB-certificaten voor wooneenheden.

Voor de EPB-certificering van openbare gebouwen heeft de ontwikkeling van de webapplicatie door Leefmilieu Brussel en het CIBG heel wat vertraging opgelopen. Omdat de webtoepassing niet klaar was voor de eerste fase van de EPB-certificering van openbare gebouwen op 1 juli 2011, hebben we toen beslist om een Excel-tool te gebruiken.

(verder in het Frans) Door deze moeilijkheden kon Leefmilieu Brussel minder aanvragen behandelen en ontstond er vertraging. De achterstand in de afgifte van de EPB-certificaten voor openbare gebouwen is intussen weggewerkt, maar alle problemen zijn nog niet van de baan. We verwachten dat het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) verdere verbeteringen aanbrengt.

(verder in het Nederlands) Enkele EPB-certificaten van openbare gebouwen, waaronder dat van de gebouwen van de VUB, werden nog niet afgedrukt. In de meeste gevallen betreft het EPB-certificaten met coderingsfouten. Leefmilieu Brussel staat permanent in contact met de beheerders van die openbare gebouwen om een oplossing te vinden.

(verder in het Frans) Het dossier van de VUB is een bijzonder geval, wat verklaart waarom het EPB-certificaat nog niet uitgereikt werd. De gebouwen van de VUB en de ULB zijn aangesloten op dezelfde warmtebron. Er is geen teller die het verbruik van beide universiteiten apart aangeeft. Omdat het om twee verschillende eigenaars gaat, zijn er volgens de reglementering twee EPB-certificaten voor openbare gebouwen vereist.

Leefmilieu Brussel wacht dan ook tot de VUB en de ULB het eens worden over een verdeelsleutel om de EPB-certificaten voor beide af te drukken. We hopen dat de situatie zo geregulariseerd wordt.

Mevrouw Els Ampe.- Ik begrijp dat er aan het probleem gewerkt wordt, maar dat Leefmilieu Brussel niet beschikt over alle informatie, omdat er wat fout gegaan is met de webapplicatie. Het CIBG moet de sleutels beschikbaar stellen, zodat Leefmilieu Brussel aan de gegevens kan.

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- Dat klopt.

Mevrouw Els Ampe.- Dan zal ik mevrouw Grouwels die bevoegd is voor het CIBG daarover ondervragen.