Nieuws

Brussels parlement stemt samenlevingscharter voor Brussel
Persbericht Els Ampe (Open Vld)
3 februari 2014

Vandaag werd de ‘resolutie tot het aannemen en promoten van een stedelijke gedragscode’ goedgekeurd door de Commissie voor Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. “Deze resolutie wil op een officiële manier de wenselijke gedragsregels voor elke Brusselaar duidelijk maken.”, aldus initiatiefneemster en Brussels parlementslid, Els Ampe (Open Vld).

Het gebrek aan respect van enkelingen voor elkaar en voor de publieke ruimte dient hiermee verder aangepakt te worden. “Ik pleit al jaren voor dergelijk samenlevingscharter. Gevallen van zinloos geweld, waarvoor slechts enkelen verantwoordelijk zijn, domineren al te vaak het nieuws en de beeldvorming over Brussel. Dit terwijl ons gewest één van de meest bruisende regio’s is van Europa, zowel op cultureel als op economisch vlak. De resolutie biedt een parlementair antwoord op onder meer de gevallen van zinloos geweld en discriminatie, denk maar aan gaybashing, de reportage ‘Femme de la Rue’, het schietincident aan de Ninoofsepoort, enzovoort. ”, legt Els Ampe uit.

Het charter kwam er over de partijgrenzen en meerderheid-oppositie heen. Zowel Open Vld, MR, PS, sp.a, Groen, Ecolo als cdH werkten samen aan de voorgelegde tekst. “Het feit dat dit initiatief breed wordt gedragen, over partijpolitieke en taalgrenzen heen, is een mooi én sterk gebaar voor het Brussels en haar inwoners.”, maakt Els Ampe zich sterk.

Elke Brusselaar en al wie hier komt werken of op welke wijze dan ook van de stad gebruik maakt, moet zoveel mogelijk met dit samenlevingscharter in contact komen, zodat ze als morele norm gaat gelden. “Daarom moet deze stadsethiek zo breed mogelijk worden uitgedragen: via het onderwijs, gemeenschaps- en wijkhuizen, culturele centra, ...  Het samenlevingscharter kan bijvoorbeeld afgedrukt worden in de schoolagenda. Beter en aangenamer samenleven: daar draait het om!”, besluit Els Ampe.

Bijlage: integrale tekst “Voorstel van resolutie tot het aannemen en promoten van een stedelijke gedragscode”


http://openvldbrussel.be/pdf/838_nl.pdf