Nieuws

Voorbereidende werken heraanleg voetgangerszone op kruissnelheid
Els Ampe (Open Vld), schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Wagenpark

Brussel 6 juli 2016
 

Voorbereidende werken heraanleg voetgangerszone op kruissnelheid

Een jaar geleden werd het stadscentrum van Brussel verkeersluw. Een jaar na deze historische gedaantewisseling zitten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Centrale Lanen op kruissnelheid. De voorbereidende werken omvatten de vernieuwing van de nutsvoorzieningen, zoals gas en elektriciteit. Ze startten eveneens een jaar geleden en zijn reeds voor 33% afgerond. Dit gebeurde tijdens de testfase van 8 maanden, die de voetgangerszone en het bijhorende circulatieplan ondergingen. De meer dan dertig jaar oude leidingen worden vervangen zodat alles in gereedheid wordt gebracht voor de definitieve heraanleg van de Brusselse Centrale Lanen.

“De werken onder de grond zijn minder sexy, maar noodzakelijk voor een moderne grootstad. Niemand kan zonder kwaliteitsvolle gas-en elektriciteitsleidingen en supersnel internet. De Stad Brussel werkt samen met de nutsmaatschappijen om de ondergrondse leidingen in de voetgangerszone te vernieuwen. Alle oude brol gaat eruit", aldus Brussels schepen van Openbare Werken Els Ampe (Open Vld).

Niet minder dan 15 verschillende nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit, telefoon, internet…) vernieuwen in de voetgangerszone hun leidingen, glasvezelnet of andere aansluitingen. 

Deze ondergrondse werken gaan goed vooruit. Sinds april 2016 werd het de Brouckèreplein onder handen genomen. Onder dit plein zijn alle nutsleidingen ondertussen vernieuwd. Een deel van de Anspachlaan is eveneens afgewerkt. Momenteel is het Fontainasplein aan de beurt. 

De werken zitten op schema: 33% van de geplande werken is reeds uitgevoerd. Op dit ogenblik werden bijvoorbeeld 8.800m hoogspanningskabels en 2.690m laagspanningskabels geplaatst, alsook een 70-tal ‘kijkboxen’.