Nieuws

Brussels stadhuis kleurt blauw naar aanleiding van de 71ste verjaardag van de Verenigde Naties
Op 24 oktober 2016 zal het Brussels stadhuis in het blauw oplichten ter ere van de 71ste verjaardag van de Verenigde Naties (VN).

De Verenigde Naties werden opgericht op 24 oktober 1945 om de internationale vrede en veiligheid te bewaren. Er waren toen 51 landen lid.

“Op het kruispunt van veel culturen wil de Stad Brussel zich profileren als hoofdstad van de mensenrechten. Door het stadhuis te verlichten, benadrukken we het blijvend belang van mensenrechten en de vriendschappelijke banden tussen de landen van de Verenigde Naties”, stipuleert Brussels schepen van Openbare Werken Els Ampe (Open Vld). 

De VN, met hoofdzetel in New York, heeft een verbindingsbureau in Brussel. De VN in Brussel draagt bij aan de EU 2020-strategie waaronder werkgelegenheid, sociale bescherming en normen.

“De Stad Brussel verleent herhaaldelijk medewerking aan de VN-projecten. Eerder dit jaar werkte de stad al samen me de VN naar aanleiding van de VN-top over migranten”, besluit Els Ampe.