Nieuws

Stad Brussel werkt aan totale transparantie
Breuk met verleden

De Samusocialaffaire werpt een schaduw op de hoofdstad. Tijd om een breuk te maken met het verleden en schoon schip te maken. Hoewel de Stad Brussel geen controlebevoegdheid droeg, noch subsidies eraan uitkeerde, is het imago van de stad er mee verbonden geraakt door de aanwezigheid van Yvan Mayeur en Pascale Peraïta in Samusocial. Hoewel ze daar niet zetelden in opdracht van de stad, leed Brussel reputatieschade. 

Ik ben niet weggelopen van de problemen, maar wend deze crisis aan om alle beslissingsorganen bij de Stad Brussel uit de coulissen te halen. Een stad mag niets verbergen voor haar bevolking. 

 

Transparantie als norm

Daarom vindt u vanaf vandaag op mijn website een kadaster van alle mandaten die vergoed worden en door de gemeenteraad van de Stad Brussel worden toegekend.

Transparantie moet de norm zijn. Ik ben blij dat ik ben blijven onderhandelen, want wat ik 10 jaar geleden voorstelde is nu eindelijk in de maak: een stad waarin alle mandaten en vergoedingen voor iedereen bekend zijn.

Het transparant maken is een eerste stap in de richting van een moderner beleid voor Brussel. Er wordt eveneens gewerkt aan een hervorming van de Brusselse overheid met als principe dat er minder structuren komen die democratischer samengesteld zijn. Ook in de vergoedingen zal worden gesnoeid. De hervorming zal voor de zomer gerealiseerd worden. 

 

Hervorming in overleg met oppositie.

Een hervorming moet de Brusselse structuren beter én democratischer laten werken. Daarom wordt de oppositie betrokken in de oefening. Ook dat is een breuk met het verleden. De dialoog met de oppositie is belangrijk om aan een moderner Brussel te werken. Een nieuwe weg is ingeslagen.

Update: sinds juli is het mandatenkaster te raadplegen op de website van Stad Brussel. Klik hier om het mandatenkadaster te raadplegen.


http://openvldbrussel.be/pdf/760_nl.pdf