Nieuws

Medaille voor Brusselse begroting: opnieuw in evenwicht & lage schuldgraad!
Tussenkomst Els Ampe nav plenaire vergadering over begroting 2017 op 22 december 2016

Mocht een begrotingsopmaak een olympische discipline zijn, dan zou de Brusselse ploeg met een medaille naar huis gaan. Het scoreboard is duidelijk: Brussel haalt opnieuw een begroting in evenwicht en een lage schuldgraad, amper 2 procent.

Minister Vanhengel is de Nafi Thiam onder de begrotingsministers.

Je moet het maar doen: in deze krappe tijden met lage economische groei een zoveelste begroting in evenwicht afleveren. Op die manier gaat de Brusselse regering zijn engagement tegenover het federale niveau aan. We sturen tegelijk een sterk signaal naar Europa. Het gaat niet alleen om verantwoordelijkheidszin, je budget als een goede huisvader en –moeder beheren en niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt, het is vanuit sociaal oogpunt ook het beste beleid. Telkens overheden hun huishoudboekje niet op orde krijgen, schotelen ze de burger de rekening voor. Je geeft mensen geen vleugels door er zakken vol schulden aan te hangen.

De Belgische overheidsschuld, de belastingdruk en het overheidsbeslag behoren tot de allerhoogste ter wereld.

Het zou al te gemakkelijk zijn om een begrotingsevenwicht te financieren met extra belastingen. Open Vld is blij dat de Brusselse regering een ander pad kiest: de weg naar faire belastingen.

Het zou eveneens verkeerd zijn zich vast te klampen aan een status-quo. Gescharrel in de marge. Maar kijk: de fiscale hervorming is perfect geïntegreerd in de begroting. De Brusselaars krijgen eindelijk het gevoel dat ze aan de winnende kant zijn bij een belastinghervorming. Ik som nog even op welke voordelen erin zitten voor 2017:

  • Eigenaar-bewoners krijgen een korting van 120 euro,
  • De pest-gewestbelasting van 89 euro is verdwenen,
  • Afschaffing van de 1%-agglomeratietaks op de personenbelasting,
  • Een halve procent extra korting op de personenbelasting.

Minder belastingen betekenen meer keuzevrijheid, meer koopkracht. En dat structureel. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar élk jaar opnieuw. Liberalen vinden dat fantastisch, want zij die voor vooruitgang en groei zorgen moeten we stimuleren.

Lagere lasten zijn voor iedereen goed nieuws, maar in de eerste plaats voor de vele alleenwoners in Brussel. Zij voelen die kortingen dubbel en dik in hun portemonnee. Van alle Brusselse huishoudens bestaat bijna de helft uit 1 persoon, het is een cijfer dat Carla Dejonghe regelmatig in herinnering brengt. Die stille massa krijgt de aandacht die ze verdient. Het is meer dan ooit belangrijk dat alle Brusselaars zich goed voelen, dat ze vertrouwen hebben, naar buiten durven komen en consumeren.

Collega’s,

Net zoals een atleet niet in alle sporten kan uitblinken, zo krijgt Brussel niet in alle disciplines een gouden medaille. Ik hoef niet alle pijnpunten van A tot Z uit de doeken te doen.

Maar toch. Ten eerste blijft de stadsvlucht van jonge gezinnen uit de middenklasse aanhouden. Brussel is dé emancipatiemachine van het land. Ze biedt kansen aan mensen om zichzelf op te werken. Maar eenmaal ze een stabiel inkomen hebben, zien we mensen te vaak vertrekken richting de rand. Richting een huis met een tuintje. Ik weet dat ik in herhaling val, maar er zijn te weinig huizen in Brussel die voldoen aan de eisen van de bescheiden tweeverdieners. En dat, terwijl er nog veel grond beschikbaar is. Hoogtijd voor een plan.

Een tweede aandachtspunt is de afdaling waarmee Brussel van de top tot het midden peloton duikelt inzake telecominfrastructuur. Dit is zorgwekkend omdat het aandeel van de digitale economie verder toeneemt terwijl de 4G technologie hapert en de 5G technologie op zich laat wachten. Je kan niet websurfen zonder golven. Er zal hier toch eens een beslissing moeten genomen worden. Laten we ons door angst of door plezier leiden? Jullie weten wel waarvoor Open Vld kiest.

Een derde groot pijnpunt is de mobiliteit. Er is weliswaar licht aan het einde van de tunnel, maar het blijft vechten tegen de oneindig herhaalde theorieën dat mensen hun mentaliteit wijzigen als hun gewoontes aan ergernissen worden onderworpen. Quod Non. In alle scholen wordt door psychologen aan onderwijzers gezegd dat ze kinderen positieve alternatieven moeten aanreiken voor hun ongewenst gedrag. Als je dat vertaalt naar het mobiliteitsbeleid dan zijn positieve alternatieven nodig als je mensen uit hun wagen wil halen. Meer dan ooit is Vrij Onderzoek nodig om in de technische departementen zoals Mobiel Brussel en Leefmilieu Brussel wetenschap te bedrijven in plaats van aan mythevorming te doen. Het hele gedoe rond het Louizarondpunt was hopelijk het laatste wat we in dat genre moesten meemaken. Ik ben verheugd dat er in deze begroting ruimte is voor grote investeringen in infrastructuur zoals de bouw van de nieuwe metrolijn, de middelen om de tunnels te renoveren, randparkings en fietspaden. Open Vld gelooft in deze positieve alternatieven omdat het belangrijk is dat  mensen zich goed voelen. Ik vroeg gisteren aan mijn kapper of hij last had van alle werken. Hij zei me het volgende ‘weet je wat, de mensen zijn het al gewoon dat er overal in Brussel wordt gewerkt. ’t Heeft ook voordelen: eindelijk wordt het hier eens opgeknapt.’ Het is algemeen geweten dat coiffeurs veel gezond verstand hebben. Maar genoeg over de mobiliteit. Het enige wat ik nog aan toe wil voegen, is dat onze hele fractie Minister Pascal Smet een gezond 2017 toewenst.

Collega’s,

Ons gewest is geen bedrijf en de regering geen directiecomité, maar we kunnen wel enkele principes van het bedrijfsleven toepassen. Noem het gerust methodologische inspiratie. De output van medewerkers, de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de burger: meten is weten. Resultaatgericht werken, dat moet het beginpunt zijn.

Zo worden de verschillende diensten, zoals Net Brussel, Mobiel Brussel en Leefmilieu Brussel, genereus bedeeld vanuit de gewestelijke begroting. De netheid in Brussel is een terechte zorg, maar hoe worden de behoeften en de resultaten van de investering gemeten? Op welke manier wordt de doeltreffendheid van het beleid geëvalueerd zodat de schaarse middelen op de juiste plaats terechtkomen, zoals afgesproken in het regeerakkoord? Via welke kwalitatieve en kwantitatieve parameters gebeurt dat? Daar zouden wij graag inzicht in krijgen, mijnheer de Minister-President.

Geachte ministers,

collega’s,

De Open Vld-fractie keurt met overtuiging deze begroting goed en looft de serene manier waarop die tot stand is gekomen. Wij verwachten van alle leden van de regering dat ze zich blijven sterk maken om mensen meer vrijheid te geven, of het nu gaat om 5G-internet of het toelaten van testen met zelfrijdende auto’s. Ik wens de minister-president en zijn voltallige ploeg veel succes voor de tweede helft van deze rit.

Els Ampe