Nieuws

“Brussels regeerakkoord is een volwassen stadsproject”
Els Ampe (Open Vld): “Brussels regeerakkoord is een volwassen stadsproject”

“In Brussel zitten we reeds in een België 2.0. We blijven niet langer hangen in oneindige institutionele discussies, maar voeren beleid en werken samen met de gemeenschappen daar waar ons stadproject het vraagt. We gaan in Brussel samen een tweetalige normaalschool oprichten om de meertalige leraars van de toekomst te vormen. Als symbool kan dit tellen. En inzake mobiliteit denken we reeds ongecomplexeerd in een metropolitaan kader: de ‘Brussels Metroplitan Region’ ”.

Els Ampe heeft vandaag met klem het Brussels regeerakkoord verdedigd in het debat in het Brussels Parlement en de steun van haar fractie aan de nieuwe regeringsploeg van Rudi Vervoort (PS) en Guy Vanhengel (Open Vld) toegezegd.

Vooreerst is het belangrijk dat deze ploeg het primaat van de politiek hersteld. “We doen er 20 jaar over om 2 km metro te bouwen waar we er 40 jaar geleden 2 jaar over deden. Brussel heeft nood aan een slagkrachtig beleid”.

Economie, ondernemen en werkgelegenheid staan vooraan in het akkoord. Ampe benadrukt hoe belangrijk de jongerenbanen uit het regeerakkoord zijn. “Noem het jongerenbanen, mini-jobs, opstapjobs, … het zijn jobs die hoop geven en de vicieuze cirkel van werkloosheid doorbreken voor duizenden Brusselaars.”   

Het regeerakkoord zet in op nieuwe technologieën, roept een halt toe aan pestbelastingen, stimuleert arbeidsintensieve sectoren zoals toerisme, cultuur en horeca, vereenvoudigt de administratieve procedures … De regering belooft zuurstof voor Brusselse ecomonie: “Voor de economie is bereikbaarheid belangrijk. Niet enkel fysisch ook digitaal. Redelijke normen voor GSM-bereik zijn economisch belangrijk. Alle partners lijken dit nu te beseffen”.

De strijd tegen de stadsvlucht is onmiddellijk verbonden met het Brussels tewerkstellingsbeleid: “Teveel jongeren die we aan het werk helpen, verhuizen naar de rand van de stad en verder.  We moeten ook investeren in aantrekkelijke huizen, desnoods met tuin in de stad, in parken, in veiligheid en netheid en stedelijk levenscomfort om gezinnen die werken in Brussel te houden”. 

Ook inzetten op koopwoningen:  “We moeten ons qua huisvesting niet teveel aan Franse en Nederlandse steden spiegelen. De sterkte van de Brusselse en Belgische woonmarkt is net de hoge graad van eigenaars. In Brussel behouden we dus de woonbonus, meer nog: er wordt de komende jaren extra ingezet op eigendomsverwerving, ook voor de laagste inkomens.”.

Een duidelijke keuze voor de metro. Open Vld heeft sinds 2006 het debat over de uitbreiding van de metro op de politieke agenda gezet. Met succes: “20% minder wagens, dat is dagelijks tijdens de spits 80.000 mensen meer op het openbaar vervoer. Dit kan echt niet met wat extra bussen. Enkel de uitbreiding van de metro: naar Schaarbeek, naar Ukkel en vanuit het Noordstation naar Tour&Taxis en de Heizel kan dit opvangen”.

De regering neemt de Open Vld resolutie voor een stadsethiek over: “Brussel kan dankzij de zesde staatshervorming een eigen Brussels veiligheidsbeleid voeren en zal dat ook doen.  Dat plan krijgt ook een pedagogisch randje: een stadsethiek moet de voor de hand liggende regels inzake respect voor netheid, respect voor diversiteit duidelijk in herinnering brengen voor alle Brusselaars. We stellen de afspraken over hoe goed samenleven in een stad scherp: stop aan racisme en homohaat ook.”.

Wonen in Brussel belonen via een rechtvaardige fiscaliteit:  “We verminderen de fiscale druk op de inwoners van Brussel door de afschaffing van de agglomeratiebelasting en forfaitaire gewestbelasting. Bovendien zal wie werkt wat minder moeten betalen en zullen eigenaars die hier minder belastingen betalen nu ook bijdragen aan de grote investeringen waar ons gewest de komende jaren voor staat via de onroerende voorheffing. Dit is redelijk en billijk”.

“Dit regeerakkoord bevat veel liberale accenten, uiteraard, maar meer nog het is een stedelijk akkoord over een stadsproject dat ideologische grenzen overstijgt. Een volwassen Brussels stadsproject” besluit Els Ampe.