Nieuws

Groeimanifest
Met haar Groeimanifest wil kandidaat-voorzitter Els Ampe de macht van de basis laten groeien en de staat op dieet. “Het is tijd dat de liberalen terug aan de kant staan van de burger. Tussen 1985 en 2003 boekten PVV en opvolger VLD altijd verkiezingswinst, maar ergens onderweg loste Open Vld zijn band met de basis”, stelt Els Ampe. Ze wil een nieuwe koers voor Open Vld. Volgens haar maakt de top van Open Vld deel uit van een nieuwe adel: de staatsadel. Blind voor de dalende koopkracht van de gewone burger en in slaap gewiegd door eigen privileges. Ze heeft een Groeimanifest vol voorstellen: van een maximumtermijn voor de leden van het partijbureau tot rechtstreekse verkiezingen voor de premier. "Mijn droom is dat mensen opnieuw vooruitgaan als ze werken, surfend op economische groei. Zoals in de jaren ‘60.” In plaats van een 7de staatshervorming wil ze een 1ste staatsvermindering via een belastingstop en een ‘overheidsplafond’. Om de koopkracht te laten groeien wil ze dat een loonsverhoging meer oplevert voor de werknemer dan voor de staat. In haar Groeimanifest staat ook een oproep aan alle partijen 'om de ivoren toren te verlaten’ en zich te verenigen rond de groei van de koopkracht. Ampe roept ook alle burgers op om privileges op te lijsten en voorstellen te doen voor meer groei.


http://openvldbrussel.be/pdf/1946_nl.pdf