Nieuws

Brusselse Open Vld-fractie roept andere partijen op tot coalitie voor meer metro
Open Vld Brussel roept andere partijen op tot een coalitie voor méér metro. We vragen dat de tegenstanders hun sabotage staken, om de luchtkwaliteit te verbeteren en de autodruk te verminderen. De uitbreiding van de metro is al jaren een belangrijk strijdpunt van Open Vld Brussel. “Het verzet tegen de metro van de partijen die opriepen tot een coalitie voor schone lucht is onverantwoord”, aldus Brussels Open Vld-fractieleider Els Ampe.

Open Vld wil in de nabije toekomst dat minstens 15 extra metrostations de deuren openen. Op vraag van Open Vld Brussel werd reeds een metrolijn gepland naar Schaarbeek en Evere. Daarnaast denkt Open Vld Brussel ook aan bijvoorbeeld het doortrekken van lijn 6 naar Parking C. De laatste verlenging van de metro dateert uit 2003 toen lijn 5 van Bizet tot Erasmus werd doorgetrokken. In 2006 en 2009 werd lijn 1 nog wel vervolledigd met de metrostations Delacroix en Weststation, maar dat was het dan ook. Je kan gerust zeggen dat de metro 15 jaar lang werd gesaboteerd.

“De jeugd roept terecht op tot actie voor het klimaat, wel Open Vld legt een forse metro-uitbreiding op tafel als alternatief voor vervuilend verkeer”,  besluit volksvertegenwoordiger Els Ampe.