Nieuws

Tussenkomst algemeen bestuursakkoord Stad Brussel 2018-2024
Tussenkomst algemeen bestuursakkoord 2018-2024


Mevrouw de voorzitter, mijnheer de burgemeester, dames en heren schepenen, beste leden van de gemeenteraad,


Met de ronkende titel ‘de nabije stad’ wil dit college u verwennen met allerlei diensten binnen de 10 minuten.

Schitterend, zal u denken.

En u begint al te dromen.

De stad Brussel:  een soort Club Med voor alle Brusselaars.

Bloeiende winkeltjes in jouw wijk.

Een verhoogde koopkracht.

Werk op loopafstand.

Groene lanen en meer dieren.

Cafeetjes om de hoek.

Bereikbare scholen en crèches.

Een metro binnen de 10 minuten.

Fijn, politieoptreden binnen de 10 minuten.

Ah, en misschien gaan we de beslissingen van het college binnen de 10 minuten op internet terugvinden.

Of misdaad en ongevallenstatistieken die je per straat binnen de 10 minuten kan opsnorren.

En stel je voor: een stadsstructuur die een burger binnen de 10 minuten begrijpt.

We zien het al helemaal voor ons.


En dan lees je het bestuursakkoord van de nabije stad…

Dan lees je de kleine lettertjes.

Over winkels wordt er niet gesproken.

Over bedrijven, werkgevers en werknemers, over jouw werk is er op de meer dan 170 pagina’s tellende bestuursakkoord niets te lezen.

Gewoon geschrapt of vergeten?

Zelfs over jouw koopkracht blijft het ijzig stil.

Ook vergeten?


De gele hesjes zullen het debat wel blijven opwarmen.


De cafeetjes dan? Niets.


De scholen en de crèches dan maar.

Tiens, de vorige keer stonden er twee nieuwe Nederlandstalige scholen op de agenda: Zennestraat en Slotstraat.

Nu nog maar 1.

Is de school in de Slotstraat vergeten?


Je vindt zeven vage zinnen over de dieren.

Werkelijk.


Ik las verder om de metro te speuren, op het blad onder het blad.

Niets. Geen verlenging van de metro naar Heembeek, naar parking C.

Geen overstapparkings.

Niets.


Dan gaan we even kijken wat er gepland is in Laken.

Nog eens alle pagina’s omkeren…

Niets!


Haren… waar is die middelbare school voor Haren, of het rusthuis?

Niets!


Eens kijken of er nieuw nieuw park gepland is, in de Noordwijk bijvoorbeeld?

Niets!


Ah, misschien doet de stad zoals Schaarbeek en bouwt ze een nieuw zwembad in het centrum of in Laken zodat alle kinderen op school naar de zwemles kunnen binnen de 10 minuten.

Niets…


Politieoptreden.

Het woord repressie is niet één keer geschreven!

Nochtans moeten preventie en repressie elkaar in evenwicht houden.

Dat belooft.

Zelfs over misdaad en ongevallenstatistieken per straat kan je niets vinden.


Wat openbaar vervoer: groot gebrek aan ambitie: geen enkel metroproject, tramlijn voor Heembeek terwijl we weten dat capaciteit tram 3 max is.

Wat lezen we over de metro: … niets, oeps vergeten

Wat lezen we over overstapparkings: …  niets, oeps vergeten.

Quid verlenging metro naar parking C, metro naar Heembeek?

Overstapparking aan Militair Hospitaal enz.


Good governance dan.

Transparantie over de beslissingen van het college.

Oeps, vergeten!

De stadsstructuren begrijpen binnen de 10 minuten.

Nee, er is geen enkele verdere vereenvoudiging gepland.

Oeps, ook vergeten?

Daar gaat onze droom van de nabije stad.

Ze verdampt nog voor ze goed en wel is gelanceerd.


Dames en heren,


De ‘alles’ in 10 minuten, moet je dus serieus gaan relativeren.

Wat zullen we wel vinden binnen de 10 minuten?

1. Een lokaal huisvestingsloket.


Het college geeft toe dat er problemen zijn met de toewijzing van de sociale woningen: lees ‘vriendjespolitiek’ van de bevoegde schepen.

“De transparantie en gelijkheid van de procedures voor de toekenning van woningen van de Regie en van het OCMW garanderen.

Met het oog op de invoering van het enkele loket een gezamenlijk kadaster opstellen van het vastgoedpark van de Stad en van het OCMW. “

Dus gaan ze op de stad zelf een huisvestingsloket organiseren.

Euh, er bestaat al een huisvestingsoket op gewestelijk vlak …


2. Een eigen smartschool van de stad Brussel

Euh, dat bestaat al…


3. Aha, een proefproject om te leren programmeren

Euh, Be Cental, Molengeek die naar Brussel wil komen… ooit van gehoord?


4. ‘Blijven investering in de informatietechnologie van de politie’ lees ik.

Maar allez, dat is stand up comdian geschreven.

De politie werkt vandaag met een fax!!!


Wat krijgen we ook in die nabije stad:

“een politiekorps dat luistert” , De politie moet dus niet langer bestraffen maar luisteren.

De wereld op zijn kop! Bestraffen komt maar één keer voor, namelijk voor onburgerlijk gedrag van automobilisten

“Het blazoen van de politie oppoetsen”, euh

“De deontologische vorming van het politiepersoneel versterken, zodat het gedrag van onze agenten in dienst onberispelijk is “

de politie is in de nabije stad het probleem geworden in plaats van de criminaliteit.

Opnieuw, is dit de tekst van een stand -upcomedian?


5. Aha, de stad zal aan het gewest vragen om meer meetpunten te plaatsen voor de luchtkwaliteit.

Euh, weet de schrijver van dit document dan niet dat de stad zelf 50 meetpunten gaat plaatsen in 2019? Dit is genant.


6. Mobiliteit en verkeersveiligheid

Verderzetting vorige beleid, behalve het invoeren lussen en de knips maar waar dan?

Komt er een milieuimpactstudie?


7. We krijgen ook een nieuwe Franstalige school op de …. Donderberg:

een overstromingsgebied.

Euh, wij nodigen ecolo uit om samen met ons de Donderberg te beschermen.


8. Aja, we krijgen nieuwe sociale woningen op plekken die zeer cryptisch omschreven zijn:

De sociale mix in de wijken verbeteren, door vooral sociale woningen te bouwen in wijken waar er nog niet veel aanwezig zijn en door middenklasse woningen voor verkoop aan te bieden in wijken met veel sociale woningen.


Waar is dat dan?

Centrum heeft 1/3 publieke woningen.

Laken heeft in sommige wijken meer dan 50% sociale woningen.

Heembeek 16%.

Waar komen die nieuwe sociale woningen dan?


9. En dan scrollen, scrollen scrollen kom je tot prioriteit 16:

“economie, dynamiek die jobs creëert

Allereerste zin: de Stad is een belangrijke economische actor en werkgever.

De Stad als economische motor

De Stad is via haar administratie en haar structuren een krachtige economische motor. Die economische dynamiek moet worden ingezet om de Brusselse economie te ondersteunen.

We verlenen prioriteit aan de aanwerving van die werknemers – afhankelijk van hun eigenschappen – in het bestuur van de Stad, het OCMW en de paracommunale verenigingen en diensten.”


10. En dan het strafte van al: binnen de 10 minuten jawel: een ziekenhuis dat heel de wereld geneest. Lees even mee:

“Onze objectieve alliantie moet het mogelijk maken voor onze bevolking, maar

ook voor al die mensen van over heel de wereld die zich laten verzorgen in onze ziekenhuizen”

Samenwerking met het VUB ziekenhuis? Geen vermelding.

Ik zei het al: een stand-upcomedian heeft deze tekst geschreven.


Dit akkoord maakt van Brussel een Stad van de Vergeten Zielen.

Zelfs de klimaatambitie is vergeten want er is wel een extra klimaatmandaat –de klimaatschepen-  maar geen programma, geen budget, geen becijferd objectief.


Participatie is 13e prioriteit, dat is nogal een euh… ongelukkig begin!

De allerlaatste prioriteit is nr 27: de financien?

“Wie gaat dat betalen?”, was duidelijk geen vraag waar dit college mee zat.

Het punt wordt ingeleid met een pagina vol met smeekbeden aan de federale overheid.

‘De federale overheiden verzoeken om dit en om dat…’

Kosten van de overheid beperken, oeps vergeten.

Het financieel beheer is dus verworden tot een tocht met de bedelstaf om de 26 andere prioriteiten te bekostigen want ah ja, dat financieel plan voor de stad?

Vergeten, oeps.


Er staan ook nog wat kleine lettertjes over een nieuwe taks:

“Een belastinghe ng ontwikkelen die de beschikbaarstelling van plaatsen voor bewo- ners en bezoekers stimuleert.”

Wat moet dat voorstellen?


Dames en heren,


Ik wil graag positief blijven maar in dit bestuursakkoord is er met geen woord gerept over de vele wijken die Brussel rijk is.

De nabije stad, of de alles binnen de 10 minuten stad is dus eigenlijk een metafoor voor een stad waar ‘alles binnen de nabijheid van de PS’ ligt.

Binnen de 10 minuten moet de Keizerslaan vat hebben op elk aspectief van het leven van de Brusselaar:

Van de wieg tot de kist is het de PS die u vastbindt.

De liberalen zijn nog maar net buiten of men heeft de middelbare school in Haren, een commercieel beleid voor de Maria-Christinastraat in Laken en de herontwikkeling van het Maximiliaanpark in de Noordwijk al naar de vergeetput verwezen.


Zelfs Winterpop is geschrapt in Haren.


Er is bovendien enkel aandacht voor wie steun trekt.

Werknemers en bedrijven zijn botweg uit het beleidsplan van de stad geknipt.

Netheid is pas de elfde prioriteit en vooral 'de politie moet haar blazoen oppoetsen?

Er heeft zich een klimaatverschuiving voorgedaan in de stad Brussel:

het tegengewicht voor de PS is gesmolten als sneeuw voor de zon.

De stad Brussel is met deze roodgroene coalitie een soort OCMW bis geworden.


Els Ampe

17 december 2018