Nieuws

Brussel versterkt erkenning van dieren
Wist je dat een dier in ons Belgisch rechtssysteem wordt beschouwd als een zaak? Dat betekent dat een dier wordt gerekend onder roerende en onroerende goederen (zoals meubels en een huis!).

Maar daar komt verandering in, althans in Brussel. Samen met de andere leden van de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement stemde ik vandaag een ordonnantie die bepaalt dat 'een dier een levend wezen is met gevoel, eigen belangen en waardigheid’.

Dank aan de Brusselse Regering en staatssecretaris Debaets om deze belangrijke erkenning van de dieren op de agenda te zetten. Mijn konijn Cutie ziet het helemaal zitten.