Nieuws

Eerste publieke laadpaal op straat in Brussel
9 oktober 2018
Eeuwfeestlaan, 1020 Brussel

In Brussel werd de eerste publieke laadpaal op straat voor elektrische wagens ingehuldigd door schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) en Alex De Swaef, zaakvoerder van de firma EV-Point. Het laadpunt bevindt zich aan de voet van het Atomium. “Hiermee is een belangrijke stap gezet naar propere lucht in de hoofdstad”, aldus Els Ampe.

Om de plaatsing van elektrische laadpalen op de openbare weg mogelijk te maken stemde de gemeenteraad op initiatief van Els Ampe op 26 maart 2018 in met een wegvergunning voor oplaadpalen. Deze wegvergunning zorgt ervoor dat bedrijven elektrische laadpalen op straat kunnen plaatsen en beheren. De firma EV-Point was de eerste die deze wegvergunning aanvroeg. Dit leidde vrij snel tot de plaatsing van de eerste publieke laadpaal op straat. “Het unieke van deze laadpaal is dat wij ze plaatsen, beheren én financieren. We volgen daarbij het principe “paal volgt wagen”. Dat betekent wij inspelen op de vragen van de Brusselaars of Brusselse bedrijven. Wie graag een laadpaal wil in zijn straat, geeft ons maar een seintje”, aldus Alex De Swaef van EV-Point.

De elektrische laadpaal kadert in de uitrol van het Brussels Laadplan. “Het Brussels Laadpaalplan is vraaggestuurd en niet-gesubsidieerd. Het is een soort partnerschap tussen de stad Brussel, de Brusselaars en de bedrijfswereld. Dat is de beste manier om onze doelstelling van 200 publieke laadpunten in Brussel te halen”, aldus schepen Els Ampe.

Vandaag zijn er al 44 oplaadpunten voor elektrische wagens in de publieke parkings, 27 in de parkings van kantoorgebouwen en nog enkele in ondergrondse garages van Brusselse hotels op het grondgebied van de stad Brussel. 

De 27 laadpunten in de parkings van kantoorgebouwen kwamen er nadat de gemeenteraad in 2014 besliste dat bedrijven en vrije beroepen een vrijstelling krijgen op de taks op parkeerplaatsen, op voorwaarde dat ze de parkeerplaatsen uitrusten met een oplaadpunt voor elektrische voertuigen. 

“Door de laadpalen in privéparkings én op straat, staan we alweer een stap dichter bij de omslag naar elektrisch rijden en een propere lucht in Brussel”, besluit Els Ampe.