Nieuws

Stad Brussel herbevestigt wens voor metro naar Parking C
Het college van de Stad Brussel herbevestigde op zijn vergadering van 23 augustus de wens voor het doortrekken van de metro naar Parking C.

De voorbije maanden is duidelijk gebleken dat Parking C niet kan functioneren als randparking als er daar geen aansluiting is op performant openbaar vervoer. Er parkeerden gemiddeld slechts 9 auto’s per dag op Parking C, die door het Brussels Gewest als ‘randparking’ wordt gepromoot tijdens de sluiting van de Leopold II-tunnel.

Eerdere vragen van de Stad Brussel aan het Brussels Gewest voor het doortrekken van de metro bleven onbeantwoord, maar nu beweert Brussels minister van Mobiliteit in de media dat er ‘plannen voor een uitbreiding van de metro naar Parking C op tafel hebben gelegen’.

De Stad Brussel reageert verbaasd op deze uitspraak, want kreeg deze plannen nooit onder ogen. Tegelijk stemt het nieuws dat het Gewest plannen heeft voor de metro het college hoopvol. De stad wenst deze gewestplannen voor het doortrekken van de metro zo snel mogelijk te ontvangen zodat ze hierop een positief advies kan geven.

De Stad Brussel vraagt de Minister van Mobiliteit dan ook om snel werk te maken van de verlenging van de metro naar Parking C.