Nieuws

300 Brusselse leerlingen krijgen fietsbrevet
Deze morgen werden in het Stadhuis de fietsbrevetten uitgereikt aan Brusselse leerlingen van het vijfde leerjaar. Vierentwintig scholen nemen deel aan de fietsopleidingen. Het doel is om leerlingen goesting te geven om zich met de fiets te verplaatsen én de veiligheidsvoorschriften te respecteren. Schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) wil zo de jeugd aanmoedigen om duurzame mobiliteit te promoten bij de allerjongsten.

Deze voormiddag reikte schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) de fietsbrevetten uit aan Brusselse leerlingen van het vijfde leerjaar. De fietsbrevetten zijn het eindpunt van een vierjarige fietsopleiding, gegeven door de leerkrachten van de Brusselse scholen. Dit jaar krijgen een driehonderdtal leerlingen van twaalf klassen uit zes verschillende scholen hun fietsdiploma.

“Een fietscultuur aanleren vanaf de jongste leeftijd, dat is de bedoeling,” vertelt schepen Els Ampe. “Kinderen leren fietsen en ze aanleren om zich op een veilige manier te verplaatsen in het verkeer is heel belangrijk. Daarom steunen we samen met het Gewest dit initiatief van Pro Velo.”


De fietsopleidingen worden georganiseerd door Pro Velo en bestaat uit verschillende niveaus. Het start met het aanleren van de basiscompetenties, namelijk dynamisch evenwicht, traject behouden, remmen en eerste veiligheidsregels via ludieke en interactieve fietsoefeningen. Vervolgens zijn er, onder begeleiding van Pro Velo en de klastitularis, theoretische lessen en fietstrajecten in de stad om te leren omgaan met kruispunten, rotondes en voorrangsregels. Op het einde van de opleiding moeten de leerlingen klaargestoomd worden om zich, in alle veiligheid, individueel met de fiets te verplaatsen in de stad.


Pro Velo organiseert niet enkel de opleiding voor de kinderen maar ook voor de leerkrachten. “Van de twaalf deelnemende klassen kunnen tien leerkrachten de opleiding autonoom geven. Op die manier kunnen de begeleiders van Pro Velo zich concentreren op nieuwe klassen en nog meer Brusselse kinderen enthousiast maken om meer te fietsen!” besluit Ampe.