Nieuws

Stad Brussel past wegvergunning aan voor elektrische wagens in strijd voor betere luchtkwaliteit
De overschakeling op elektrische voertuigen gaat te traag in Brussel en daar wil de stad Brussel iets aan veranderen. De overschakeling op voertuigen zonder uitlaatgassen is belangrijk om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het college van de Stad Brussel heeft daarom beslist om de gemeentelijke wegvergunning aan te passen aan de komst van elektrische laadpalen.  Schepen van mobiliteit Els Ampe (Open Vld) zet hiermee concrete stappen in de uitrol van het gewestelijk laadpalenplan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kondigde op 20 april 2017 aan dat ze 200 laadpalen voor elektrische voertuigen wenst op de openbare weg. De stad Brussel is de eerste Brusselse gemeente die concrete stappen zet in de realisatie van dit gewestelijk plan. De stad moderniseert haar wegvergunning voor de plaatsing, uitbating en onderhoud van een parkeerplaats met oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen.

“Wie oplaadpalen wil plaatsen kan dat nu gemakkelijk bij de Stad Brussel aanvragen. Zo levert de Stad Brussel haar bijdrage aan verkeer zonder uitlaatgassen en aan het Gewestelijk laadpalenplan”, aldus Els Ampe (Open Vld), schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. “Door de openbare ruimte aan te passen aan propere wagens zetten we stappen naar een betere luchtkwaliteit.

Er zijn kwaliteitseisen vastgelegd voor bedrijven die laadpalen willen installeren. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het continu beheer, de uitbating en het onderhoud van de oplaadpalen en bijhorende parkeerplaatsen. De uitbaters staan ook in voor van netheid en mogelijke vervangingen van de oplaadpalen.

“Door meer oplaadpalen op de openbare weg aan te bieden, moedigen we de Brusselaars aan om over te schakelen op propere voertuigen”, besluit Els Ampe.