Nieuws

Invoering circulatieplan en voetgangerszone Brussel Stad
Op 29 juni 2015 is het zover. Dan wordt een groot deel van de Centrale Lanen autovrij. Dan breidt de Stad Brussel de voetgangerszone uit en wordt het nieuwe circulatieplan in testfase ingevoerd.

De testfase zal 8 maanden duren en afgerond worden met een evaluatie en een definitief circulatieplan. Er wijzigt heel wat: veel straten worden voetgangersgebied, er komen nieuwe fietspaden, buslijnen worden gewijzigd en ook het autoverkeer zal andere routes dienen te volgen.

De Stad heeft er, in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de MIVB, voor gekozen om deze grote wijziging in te voeren op maandag 29 juni 2015 omwille van verschillende redenen:  het is dezelfde datum waarop de MIVB haar uurregeling van de buslijnen wijzigt (over het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het is eveneens het einde van het schooljaar en dus het begin van een minder drukke verkeersperiode.

Straten die wijzigen

Deze ingrijpende verandering, in het hartje van Brussel,  brengt vanaf 29 juni de wijziging van de rijrichting mee in de volgende straten:  Wolvengracht, Augustijnenstraat, Bisschopsstraat, Schildknaapstraat, Zwarte Lievevrouwstraat, Visverkopersstraat, Van Arteveldestraat, Zespenningenstraat, Groot Eiland, Fontainasplein, Bogaardenstraat, Cellebroedersstraat, Loxumstraat, Ravensteinstraat, Lemonnierlaan, Kleerkopersstraat, Anspachlaan, Stalingradlaan en Hallenstraat. Vanaf 29 juni worden ook heel wat straten toegevoegd aan de reeds bestaande voetgangerszone namelijk: het Beursplein, de Anspachlaan, de Maxlaan (tussen het de Brouckèreplein en de Sint-Michielsstraat), Devauxstraat, Van Praetstraat, Gretrystraat, Magdalenastraat en de Zuidstraat (tussen Kolenmarkt en Henri Mausstraat en tussen Bogaerdenstraat en Lombardstraat). De uitgebreide voetgangerszone en de gewijzigde rijrichtingen staan op het bijhorend plan.

Historiek

Het verkeersvrij maken van een deel van de Centrale Lanen en het invoeren van een nieuw circulatieplan maken deel uit van de speerpunten van het meerderheidsakkoord (2012 – 2018) van de Stad Brussel. Het circulatieplan, dat rekening houdt met een uitgebreide voetgangerszone, heeft tot doel Brussel en haar historisch hart aantrekkelijker en bereikbaarder te maken voor iedereen.  Om dit te bereiken wordt het transitverkeer ontmoedigd en dit om het bestemmingsverkeer vlotter naar de verschillende parkings te oriënteren.

Voetgangers en fietsers Koning

De voetganger zal zich zorgeloos over de circa 50 ha voetgangersgebied kunnen bewegen. Een groot gedeelte van de Brusselse Centrale Lanen, haar zijstraten en de Zuidstraat worden voetgangerszone. Tussen het voetgangersgebied en de omliggende wijken zullen nog specifieke voorzieningen worden aangebracht opdat de voetgangers er zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. (plateaus, Berlijnse kussens, verkeerslichten, eilanden, goede verlichting ’s nachts, enz…). 

Door de invoering van het circulatieplan zullen er duidelijk meer fietspaden aangelegd worden.  Zo komen er fietspaden in beide richtingen in de Dansaertstraat tussen de Ortsstraat en de Oude Graanmarkt. Ook aan de Zespenningen-, Bogaarden-, Cellebroeders-, Van Artevelde- en de Visverkopersstraat komen er fietspaden. Deze fietspaden zullen gemarkeerd worden met witte verf en vanaf 29 juni gebruikt worden. De plannen van al deze straten kunnen door iedereen geraadpleegd worden op de website van de Stad Brussel.

Het Centrum en haar nieuwe buslijnen 

Het busaanbod in de benedenstad wijzigt ingrijpend. De wijzigingen komen tegemoet aan de wensen van de MIVB, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel en beantwoorden aan de vraag  van de gebruikers. De nieuwe ‘lusbus’ zal de beneden- en bovenstad beter met elkaar verbinden en rondom de voetgangerszone rijden en het centrum van Brussel met Molenbeek verbinden. Het aantal eindhaltes wijzigt en zal geconcentreerd worden in de nabijheid van centrale punten zoals het Centraal Station (Putterijstraat en Kardinaal Mercierstraat), het de Brouckèreplein (Hallenstraat en Maxlaan), de Grote Markt (Lombardstraat) en het Fontainasplein (Lemonnierlaan). De buslijnen die wijzigen zijn: bus 47,88,46,86,95 en 48. De buslijnen die ongewijzigd blijven zijn de buslijnen 65,66,71,29,27…

Het College van de Stad Brussel, in overleg met de MIVB, besliste ook om het aantal bus-terminussen in de Vijfhoek te beperken tot enkele specifiek bestudeerde parkeerplaatsen waar de gebeurlijke hinder van dergelijke voertuigen, zoals motorlawaai, het verbergen van uitstalramen, enz…, het minste overlast betekenen. De MIVB kwam ook aan de uitdrukkelijke wens van het College tegemoet om een ‘lusbus’ in het centrum, rondom de grote voetgangerszone, te laten rijden en zo de verschillende wijken in de Vijfhoek met elkaar te verbinden. De Stad wil dat het circulatieplan een hefboom is om betere busverbindingen te realiseren voor wie zich binnen de Vijfhoek wil verplaatsen.  Het aangepaste openbaar vervoer zal, dankzij de invoering van deze  ‘lusbus’ rondom de voetgangerszone, ervoor zorgen dat de inwoners meer en meer voor de bus zullen kiezen om zich binnen deze Vijfhoek van de ene wijk naar de andere te bewegen.

Studies en samenwerking met Brussels Gewest en MIVB

De Stad Brussel heeft er van bij het begin voor gekozen om de studie voor het circulatieplan en het simuleren van nieuwe verkeersscenario’s in overleg te doen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB. Voor het eerst is er door de Stad en Gewest gebruikt gemaakt van het geïntegreerde Meso-model. Dit verkeersmodel is door het Brussels Gewest ontwikkeld en werd in 2015 afgewerkt. Het Meso-model brengt alle straten in kaart, hun rijrichtingen en of ze al dan niet tot de voetgangerszone  behoren. Het verkeersmodel geeft ook weer hoeveel autoverkeer er (ongeveer) door de straten van het Gewest beweegt tijdens de spitsuren. De cijfers van de verkeerstellingen die  Flow NV in opdracht van Stad realiseerde, werden door het Brussels Gewest gebruikt om het Meso-model zo realistisch mogelijk te kalibreren. Het simuleren van verschillende verkeersscenario’s voor een circulatieplan in een geïntegreerd model waarin het hele Brussels Gewest in kaart werd gebracht is een primeur in Brussel die Technum in opdracht van de Stad realiseerde. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgde bovendien voor een extra simulatie van het circulatieplan in het MUSTI-Model. Dit MUSTI-model laat toe ook gedragswijzigingen in rekening te brengen zoals het overstappen van autogebruik op gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Het circulatieplan past zo volledig binnen de doelstellingen van het IRIS 2 plan.

Het circulatieplan (scenario 5 van de Technum-studie), komt tegemoet aan de vooropgestelde doelstellingen van de Stad: de realisatie van een grote voetgangerszone omvattende de Centrale Lanen, de realisatie van fietsroutes  doorheen de hele Vijfhoek, de invoering van een ‘lusbus’, het weren van het transitverkeer en dit zowel Noord-Zuid als Zuid-Noordverkeer, het verminderen van de transit tijdens de spitsuren en het behouden van het lokale verkeer tussen beneden- en bovenstad. De volledige Technum studie is voor iedereen toegankelijk op de website van de Stad Brussel www.brussel.be.

Om af te sluiten wensen we onze partners  oprecht danken voor de prima samenwerking tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB.  Deze samenwerking zal nog een verder gezet worden, want er volgen nog andere projecten, onder andere de realisatie van een parkeergeleidingsroute.

Bekijk hier de presentatie.