Nieuws

Stad Brussel op weg naar 70 km fietspaden
 De week van de mobiliteit eindigt met ongewoon nieuws. De stad Brussel lijkt haar doelstellingen inzake fietsbeleid te bereiken. “Sinds vijf jaar schakelt de stad Brussel een versnelling hoger om haar achterstand als fietsstad in te halen. Over een jaar halen we de kaap van 70 km aan fietspaden,” aldus Brussels schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Els Ampe (Open Vld).

In het bilan van vijf jaar doorgedreven fietsbeleid legt de stad enkele opmerkelijke cijfers voor: het aantal fietsrekken steeg met 57%, het aantal kilometer fietspad met 67% en het aantal fietstrommels met 207%. In fietstrommels bergen mensen hun fiets op als ze thuis geen ruimte hebben om ze te stallen. Ook het budget dat de stad voorziet ter promotie van de fiets vervijfvoudigde de voorbije vijf jaar.

“Brussel is goed op weg om de fietsstad van de toekomst te zijn. Het vele werk dat nog op de plank ligt mag ons daarbij niet tegenhouden,” besluit schepen Els Ampe.

Vandaag liggen er in de stad Brussel 65 km aan fietspaden. Dat is ruim 26 km meer dan in 2012. Daar wil de stad in 2018 nog 7 km bovenop doen om zo de kaap van 70 km fietspad te overschrijden. Het aantal fietsrekken wil de stad volgend jaar al op 1700 brengen.


Cloud