Nieuws

Brussels radicaliseringsdebat zet uitvoering stedelijke gedragscode op agenda
De verschillende Brusselse assemblees organiseren op vrijdag 6 februari voor het eerst in hun geschiedenis een gezamenlijk debat in plenaire sessie en dit over radicalisering. Els Ampe, Open Vld-fractieleider in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, juicht deze politieke primeur toe en herinnert tegelijk aan de uitvoering van de 'resolutie stedelijke gedragscode'.

De Brusselse politici nemen de radicalisering van jongeren ernstig. Het is een complex probleem dat om een gemeenschappelijke aanpak vraagt. Daarom organiseren de ministers en volksvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) vrijdag 6 februari een debat tijdens een gemeenschappelijke plenaire vergadering. Een politieke primeur.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt remediërende maatregelen tegen radicalisering en extremisme. Dat bewijst het onlangs voorgestelde antiradicaliseringsplan. Maar ook preventie is belangrijk. Verhinderen dat jongeren radicaliseren, moet hoog op de agenda. Dat kan onder meer door de resolutie stedelijke gedragscode uit te voeren. Sinds februari 2014 beschikken we immers over een kader voor goede afspraken in onze kosmopolitische stad. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft de resolutie stedelijke gedragscode toen aangenomen over partijpolitieke en taalgrenzen heen.

Het Brusselse debat zet de stedelijke gedragscode nu terug op de agenda. “De resolutie biedt een parlementair antwoord op extremisme, zinloos geweld en discriminatie omdat ze op een officiële manier de wenselijke gedragsregels voor elke Brusselaar duidelijk maakt. Het omschrijft ook welke samenleving ons allen bindt: de democratische samenleving waarin onder andere vrije meningsuiting, scheiding tussen kerk en staat, gelijkheid tussen man en vrouw gerespecteerd worden. Een samenleving waarin tolerantie in de plaats komt van discriminatie en uitsluiting. Scholen, sportclubs en culturele centra kunnen hierin een grotere rol spelen", legt Els Ampe uit.

"Een schild van blauw en kaki op straat houdt radicale predikers niet tegen. Bewaking van onze burgers is nodig, maar een echt gesprek met radicaliserende jongeren is meer dan ooit noodzakelijk. We moeten de dialoog durven aangaan en inzetten op deradicaliseringstrajecten", aldus Els Ampe.

EXTRA INFO

Via deze link kan u de integrale interpellatie van volksvertegenwoordiger Els Ampe lezen:
http://www.elsampe.be/nl/pdf/interpellatie-radicalisering

Alsmede de resolutie gedragscode: 
http://www.elsampe.be/nl/pdf/resolutie-stedelijke-gedragscode